Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

Doba Adventu a Vánoc je obdobím, kdy bychom měli myslet nejen na svoje nejbližší a vzpomenout na ty, kteří zde už s námi nejsou. Určitě je důležité čas od času si připomínat i další osobnosti,
které svými činy, pílí a nápady obohatili naše blízké i vzdálené okolí, všem nám drahý Český ráj, podporovali a pomáhali k jeho rozvoji.
Ruku na srdce, každý z nás může svým ohleduplným chováním, poctivou prací a dílem
přispět k zachování krásné krajiny a života v ní. Velkým příkladem rodáctví a vlastenectví
je v novodobé historii naší země pan Ing. Bohuslav Jan Horáček, největší mecenáš Českého ráje. 
Tuto mimořádnou osobnost nám postupně v průběhu koncertu představí paní Vlasta Špačková,  která měla tu čest se s panem Horáčkem osobně potkávat. Z bezprostřední blízkosti mohla sledovat, jaký pan Horáček byl a na jaké účely byly jeho velkoryse věnované peníze využívány.

OBEC LIBOŠOVICE 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ SOBOTKA
KNIHOVNA ANTONÍNA BOCHA LIBOŠOVICE
pořádají
V NEDĚLI 4. PROSINCE 2022 V 16 HODIN
v kostele sv. Prokopa v Libošovicích
SLAVNOSTNÍ ADVENTNÍ KONCERT
k poctě největšího mecenáše Českého ráje
BOHUSLAVA JANA HORÁČKA

***
Životní cestu, dílo a odkaz B. J. Horáčka připomene ve vzpomínce
paní VLASTA ŠPAČKOVÁ
bývalá starostka obce Karlovice - Sedmihorky 
***
účinkují
SBOREČEK MATEŘSKÉ CENTRUM ŤAPÍK SOBOTKA
ŽÁCI A UČITELÉ ZUŠ SOBOTKA
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BENDL - STOJMÍR 
ze Sobotky a Dolního Bousova
VERONIKA VILDMANOVÁ - soprán
RADEK HANUŠ - varhany 
***
V neděli 26. září v 16 hodin
SVÁTEČNÍ PODZIMNÍ KONCERT
v kostele sv. Prokopa v Libošovicích
k uctění památky řídícího učitele
ANTONÍNA BOCHA
(140. výročí narození)


***********************************************************
POZVÁNKA
Sobota 4. 4. 2020 ve 14 hodin
HOTEL PODKOST
SLAVNOST  UDĚLENÍ 
ČESTNÉHO  OBČANSTVÍ  LIBOŠOVIC
HISTORIKOVI  PROF.  JOSEFU  PEKAŘOVI 
IN MEMORIAM 
***
Galerie Na návsi
výstava duben - květen 2020
 HRAD KOST
na dobových pohlednicích, v literatuře,
v obrazech, na fotkách
a dalších sbírkových předmětech
**************************************

V neděli 17. listopadu 2019
se v 10 hodin vydáme na 

SVÁTEČNÍ LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ
VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.

Sejdeme se tradičně u pamětní desky K. H. Máchy
na zadním konci Libošovic.
Odtud se vydáme do Nepřívěce, Oseka a Sobotky.
V soboteckém divadle si společně připomeneme
události z roku 1989.

**********

V sobotu 17. listopadu 2018

se v 10 hodin vydáme na tradiční
SVÁTEČNÍ LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ
VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.

Sejdeme se u pamětní desky K. H. Máchy
na zadním konci Libošovic.
Odtud se vydáme do Pleskot, na Rytířovu Lhotu, na Kost a zpět do Libošovic.
Předpokládaný návrat do 15 hodin.

yxyxyxyxyxyxyxyx

Srdečně zveme k návštěvě
prázdninové výstavy

HRY S PÍSMEM
typografická, kaligrafická a písmová exlibris

 

Exlibris je umělecké dílo, je vytvořeno původní grafickou technikou
(tisku z výšky, tisku z hloubky, litografií a pod.) je vytištěno v omezeném nákladu a zpravidla podepsáno a číslováno. Formálně exlibris obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Exlibris. Většinou grafický motiv dominuje
a písmo, legenda,
je kdesi skrytá a omezuje se třeba na pouhé iniciály majitele, na druhé straně u exlibris kaligrafických je písmo samo grafickým motivem. Exlibris vzniká na objednávku majitele a slouží k výměně s dalšími sběrateli.

 

Výstava, kterou připravila a zapůjčila výtvarnice a sběratelka
Marie Rumlarová z Hradce Králové,
je přístupná v průběhu července a srpna
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny

 

v pátek 16.00 - 19.00 hodin.


Cool
Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
ve středu 16. května 2018
na jarní návštěvu Českého ráje.
Program:
9.00 sraz v Knihovně Fráni Šrámka
v Sobotce

10.00 procházka po Sobotce

13.00 oběd restaurace Bůrovna
15.00 návštěva zámku Humprechtu
16.00 předběžně přislíbeno,
pokud pracovní povinnosti dovolí,
přátelské setkání s potomkem zakladatele zámku, senátorem Ing. Tomášem Czerninem
v obrazárně zámku Humprecht


V případě, že se rozhodnete pro výlet dvoudenní, nabízíme Vám možnost ubytování v Libošovicích
v Penzionu Dvě růže
(přesun pěšky nebo auty, podle počasí a kondice) *********************************************** Následující čtvrtek 17. května bychom se společně prošli Prokopským údolím, podle zájmu navštívili hrad Kost, odtud údolím Plakánku
na oběd do Střehomi.
Pak bychom přešli do malebné vesnice Vesec
a zpět do Libošovic do knihovny
na závěrečnou kávu.
(z Libošovic do Sobotky lze odjet autobusem
v 15.12 nebo vlakem v 15.45 hod.,

 

 

*************************************************

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
k návštěvě jarní výstavy
starých pohlednic
V GALERII NA NÁVSI

HOTELY, RESTAURACE, HOSPODY
A HOSPŮDKY ČESKÉHO RÁJE
ze sbírky manželů
Zdeny a Jana DOUDOVÝCH

 

Výstava je přístupná v březnu a dubnu 2018
v úředních hodinách Obecního úřadu Libošovice
a v půjčovní době knihovny.

 

V sobotu 24. března v 16 hodin
srdečně zveme na přátelské setkání
se známými sběrateli.

 

PŘIJĎTE POBEJT

 

***

P o z v á n k a

na

 

SVÁTEČNÍ
LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET
17. LISTOPADU 2017

 

Sraz v 10.00 hodin na horním konci Libošovic
(křižovatka s odbočením na Vyskeř a Hrubou Skálu)
u Máchovy pamětní desky.

 

Doporučujeme auta zaparkovat v Libošovicích na návsi
před obecním úřadem a ten kousek dojít pěšky (asi 10 minut).

 

Návrat do 15 hodin

 

* * *
Výlet se koná bez ohledu na počasí.
Věříme, že si společně
podzimní výlet Českým rájem
a sváteční den hezky užijeme.

 

Srdečně zvou a těší se na setkání s Vámi,
s Vašimi přáteli a rodinnými příslušníky

 

Alena a Eva

 

 

 


*********************************
OBEC LIBOŠOVICE
pod záštitou starosty Víta Svobody

pořádá ve spolupráci

 

s OBČANSKÝM SPOLKEM MALECHOVICE,
MYSLIVECKÝM SPOLKEM LIBOŠOVICE
a SPOLKEM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBOŠOVICE

 

16. září 2017 od 14 hodin

 

v bývalé hospodě
Na Písku v Malechovicích

 

Cimrmanovákování

 

SLAVNOSTNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

 

za účasti vzácných osobností
se koná u příležitosti
100. výročí úmrtí PROFESORA JOSEFA NOVÁKA,
(10. 6. 1846 – 16. 9. 1917)
významného pedagoga, botanika, divadelního ochotníka, rodáka z Malechovic,
čestného občana Libošovic.

 

PROGRAM
Slavnostní zahájení troubením
a vyvěšením vlajek

Rozhlasová hra „Pan inspektor vzpomíná"
„Život a dílo prof. Josefa Nováka" představí
historik a archivář Karol Bílek
Slovo starosty Libošovic Víta SVOBODY
Zdravice vzácných hostů
„Vliv hudby na rozšíření mechů a lišejníků
v Českém ráji"
přednáška kapelníka a jazzmena
Františka KOZDERKY

Komiksovou pověst „O vzniku Malechovic"
představí malíř Jaroslav KUNST
Vysázení pamětního stromu
Botanické písně v podání Malechovského sboru

 

MONIKA AGREBI

 

VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE VÍTÁNY

 

TRADIČNÍ MYSLIVECKÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

***
V 16.30 divadelní představení
pro děti i dospělé

 

ŠKOLA MALÉHO STROMU

*****
POZVÁNKA
k návštěvě výstavy obrazů
VĚRY KLUCKÉ
Vernisáž výstavy se koná
v sobotu 30. září v 16 hodin.
Výstava je přístupná v září a říjnu 2017
v úředních hodinách
Obecního úřadu Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00 hodin

***

 

středa 5. července 2017 v 16 hodin

PŘÁTELSKÉ LETNÍ SETKÁNÍ
NA NÁVSI VE VESCI

 

k poctě básníka Fráni Šrámka

 

u příležitosti 140. výročí jeho narození
a 65. výročí úmrtí

 

Během odpoledne budou uvedeny
čtyři nové bánické sbírky DOTÝKÁNÍ KRÁSY
básníka Českého ráje

 

JOSEFA BROŽE

 

Pořad z jeho poslední sbírky s přáteli připravil

 

herec a režisér
JOSEF KETTNER

 

V případě nepříznivého počasí
se pořad koná v naší knihovně

 


****************
sobota 27. května v 16 hodin
vernisáž nové výstavy ilustrací
z pohádkové knížky Dity Křišťanové
Hledá se Hugo - Velký železniční příběh

Autorkou veselých kreseb je výtvarnice,
chalupářka ze Sobotky

 

VENDULKA PRAŽSKÁ
*****

 

300. výročí narození císařovny
MARIE TEREZIE
současně připomeneme besedou
s historikem
KAROLEM BÍLKEM
na téma
Ženy a maminky naší historie

 

***********************

 

 V SOBOTU 22. DUBNA V 16 HODIN

přátelské setkání a beseda

s ALENOU A MARTINEM KUNOVÝMI

sousedy a příležitostnými poutníky

LADAKH VŠEMI SMYSLY

O ZEMI A LIDECH V INDICKÉM HIMÁLAJI

 

********************************************************

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V sobotu 4. března v 16 hodin

PIVOVARY V ČESKÉM RÁJI
beseda s promítáním historických fotografií
s ing. Jaroslavem EGERTEM
XYXYXYXYXY
V sobotu 25. března v 16 hodin
Slavnostní uvedení nové knihy
a beseda s autogramiádou

PhDr. Jiří WALDHAUSER, CSc.
ARCHEOLOGIE KRAJE BÁSNÍKŮ
SOBOTECKO
YXYXYXYXYXYX

Surprised

V sobotu 11. února 2017 v 16 hodin
přátelské setkání a beseda

se sběratelem a publicistou
Ing. Karlem ČERMÁKEM
autorem nové knihy

 

OPOMÍJENÁ MÍSTA ČESKÉHO RÁJE

 

a majitelem vydavatelství GENTIANA
v Jilemnici

 

Ing. Leošem ERBENEM

 

AUTOGRAMIÁDA

 

*************

V sobotu 14. ledna v 16 hodin

CESTOPISMÁ PŘEDNÁŠKA S TANCEM A PROMÍTÁNÍM

PRAVÁ KUBA

s šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika

SLÁVKOU CHRPOVOU

* Tance a rituály santerijských bohů orishas

* Češky na Kubě a Kubánci v Čechách - rozhovory

**********************

 

V sobotu 28. ledna 2017 v 16 hodin
 přátelské setkání a beseda

 

JAK SE DĚLÁ RODOKMEN

 

Do tajů pátrání po kořenech svého rodu
a zkušeností se sestavením rodokmenu
posluchače zasvětí genealog z Nového Jičína ZBYNĚK ŠOLC.

 

Na otázky rád odpoví i historik Sobotecka
KAROL BÍLEK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

OMLUVA:

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ
SE PLÁNOVANÝ VÝLET ODKLÁDÁ.

NOVÝ TERMÍN BUDE VČAS OZNÁMEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
 

POZVÁNKA NA LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO HORNÍ BRANNÉ

VE STŘEDU 19. ŘÍJNA 2016

*********************************

Odjezd vlakem v 6.10 z Libošovic

Příjezd do Staré Paky v 7.22 hod.

Odjezd ze Staré paky v 8.35 hod.

Příjezd do Martinic v Krkonoších v 8.55 hod.

*****************************************

Odtud příjemnou procházkou naučnou stezkou
do Horní Branné:

Návštěva muzea Pod horami,
 Zámek - Pamětní síň na pobyt J. A. Komenského

Hrobka Harrachů

Oběd

*****************************************
Odjezd autobusem ve 14.45 hod. do Vrchlabí 14.58 hod.
Z Vrchlabí autobusem v 15. 28 do Sobotky 16.40 hod.
Ze Sobotky vlakem v 17.08 do Libošovic, příjezd v 17.12 hod.

Srdečně Vás zvou Alena a Eva

 ***************************************************************************

POZVÁNKA

na zajímavou besedu
s promítáním.

Vzácným hostem bude

doc. Ing. MILAN KÁLAL, CSc.
rodák z Mladějova

Přátelské setkání
s vynikajícím vědeckým pracovníkem, odborníkem
na zdroje energie

pro lidstvo, významným jaderným fyzikem
a pedagogem,

jehož trvalou láskou
je rodný Český ráj,

se koná

v sobotu 5. listopadu 2016
v 16.00
* * * * * * * * * * * * * * *

Srdečně zveme přátele
a příznivce cestování
na besedu s promítáním

MALÉ NAHLÉDNUTÍ

nejen
DO MADEIRSKÉ PŘÍRODY


O své dojmy , zkušenosti
a zážitky z návštěvy
této exotické země
se v sobotu 19. listopadu
od 16 hodin
s posluchači ráda podělí
HANA KLONFAROVÁ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\