Naposledy aktualizováno: 14.07.2021 16:22:27
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

 Vítejte na stránkách

 

  KNIHOVNY Antonína Bocha LIBOŠOVICE

 

KNIHOVNICE: Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

E-MAIL: knihovnalibosovice@seznam.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA: Pátek: 15 - 18 hod.

červenec - srpen    Pátek: 16 - 19 hod

 

OBRÁZEK : knihovna.jpg

 

Knihovna disponuje vlastním knižním fondem.
Tento fond je pravidelně doplňován o knihy
z výměnných souborů Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

_____________________________________________________________________________    

    A K T U A L I T Y


TENTOZPŮSOBLÉTA
ZDÁSEMIPONĚKUDŠŤASTNÝM


GALERIE NA NÁVSI
a autor LIBOR HOFMAN
si Vás dovolují pozvat 
na výstavu akvarelů
z Českého ráje i odjinud,
kteroužto lze shlédnout v měsících
červnu a červenci 2021
v otevíracích hodinách obecního úřadu
nebo knihovny.
Autor bude přítomen o svatoprokopské pouti
v neděli 4. července o 14.
hodině

k zodpovězení případných dotazů
***********************
Těšíme se na Vás
v průběhu letních prázdnin
(červenec - srpen)
KAŽDÝ PÁTEK ODPOLEDNE
mezi 16.00 - 19.00 hodinou
***
KNIHOVNA
KRÁLOVNA MEZI VEŘEJNÝMI DOMY
písničkář Jan Burian

**********************************
 „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to,
jak to dopadne.“
„Je na každém z nás, aby se snažil. Ti, kteří říkají,
že jedinec toho moc nezmůže, si jen hledají výmluvy.“

„Čím víc tady uvažuji o tom, co je v životě nejdůležitější,
tím víc se přikláním k názoru, že nejdůležitější ze všeho je,
aby člověk neztratil naději a víru v život. Kdo tohle ztratí,
je sám ztracen, i kdyby ho potkalo nevím jaké štěstí;
kdo to neztratí, nemůže naopak nikdy dopadnout špatně.“
Václav Havel

0000000000000­000000000000000000000000­0000
 

 Chcete-li, aby vaše děti byly inteligentní,

čtěte jim pohádky.

Chcete-li, aby byly ještě inteligentnější,

čtěte jim ještě více pohádek.

(Albert Einstein)

*************­**********

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"
Jan Amos Komenský (1592 – 1670)