Naposledy aktualizováno: 27.10.2020 17:35:50
logo

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

 

 

 Vítejte na stránkách

 

  KNIHOVNY Antonína Bocha LIBOŠOVICE

 

KNIHOVNICE: Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

E-MAIL: knihovnalibosovice@seznam.cz

VÝPŮJČNÍ DOBA: Pátek: 15 - 18 hod.

červenec - srpen    Pátek: 16 - 19 hod

 

OBRÁZEK : knihovna.jpg

 

Knihovna disponuje vlastním knižním fondem.
Tento fond je pravidelně doplňován o knihy
z výměnných souborů Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

_____________________________________________________________________________    

    A K T U A L I T Y


Po uvolnění vládních opatření
se těšíme na každé páteční odpoledne
mezi 15 - 18 hodinou na vás,
naše milé čtenářky a milí čtenáři
!

KNIHOVNA
KRÁLOVNA MEZI VEŘEJNÝMI DOMY
písničkář Jan Burian

**********************************
 PODZIMNÍ VÝSTAVOU
v Galerii Na návsi
připomínáme 100. výročí narození
rodáka z Lomnice nad Popelkou
JOSEFA KÁBRTA
(14. října 1920 - 7. února 1989)
vynikajícího výtvarníka animovaného filmu,
režiséra, malíře a grafika.

Výběr z grafického díla skvělého umělce
 ze své sbírky připravila
a výstavu do Libošovic zapůjčila

sběratelka a výtvarnice
MARIE RUMLAROVÁ
z Hradce Králové
*****
Náhradní termín slavnosti udělení
ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC
IN MEMORIAM
PROF. JOSEFU PEKAŘOVI
 se znovu ruší a přesouvá
NA JARO 2021
Termín a podrobnosti o programu svátečního dne
budou včas zveřejněny

***************************************

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to,
jak to dopadne.“
„Je na každém z nás, aby se snažil. Ti, kteří říkají,
že jedinec toho moc nezmůže, si jen hledají výmluvy.“

„Čím víc tady uvažuji o tom, co je v životě nejdůležitější,
tím víc se přikláním k názoru, že nejdůležitější ze všeho je,
aby člověk neztratil naději a víru v život. Kdo tohle ztratí,
je sám ztracen, i kdyby ho potkalo nevím jaké štěstí;
kdo to neztratí, nemůže naopak nikdy dopadnout špatně.“
Václav Havel

0000000000000­000000000000000000000000­0000
 

 Chcete-li, aby vaše děti byly inteligentní,

čtěte jim pohádky.

Chcete-li, aby byly ještě inteligentnější,

čtěte jim ještě více pohádek.

(Albert Einstein)

*************­**********

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"
Jan Amos Komenský (1592 – 1670)