Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha LibošoviceVážení čtenáři, vzácní přátelé a příznivci
naší malé venkovské knihovny,
přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí
a radosti z přátelských setkání a přečtených knih
po celý rok 2024.
*****
SALON LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
27. prosince 2023 ve 14 hodin
ŠUPINKY O ŽIVOTĚ
Přátelské setkání s manželskou dvojicí
EVOU A JIŘÍM RYBOVÝMI

**************
SALON LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY

středa 6. prosince 2023 v 16 hodin

Mgr. et Mgr. Jaroslav KŘÍŽ, Ph.D. 
ředitel Knihovny Antonína Marka v Turnově
předseda Paměti Českého ráje a Podještědí, z. s.
autor několika zajímavých publikací 
držitel Literární ceny Jaroslava Golla

*****

PODZIMNÍ VÝSTAVA ŘÍJEN – LISTOPAD 2023

Č E S K Ý  R Á J
Ze své grafické sbírky vybrala 
a pro naši výstavu připravila
sběratelka výtvarného umění
paní MARIE RUMLAROVÁ
z Hradec Králové
******************

POZVÁNKA NA BESEDU
se spisovatelem
PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc.

středa 15. listopadu 2023 v 18 hodin

HOTEL ČESKÝ RÁJ V LIBOŠOVICÍCH

Talk show spisovatele Vlastimila Vondrušky o tom, co vlastně víme o životě
středověkých lidí, co nám prameny mohou říci a co se už zjistit nedá
a proč jsou učebnice dějepisu nuda. 
Vlastimil Vondruška na příkladech z historických románů 
rozebírá některé zažité omyly, například ten, že naši předkové byli 
až přehnaně cudní a ženy poslušné... 
Zavede posluchače rovněž do zákulisí literární tvorby. 
Posluchače určitě pobaví zážitky, které má s různými čtenáři, 
ale také ze spolupráce s filmem. Hledání vlastních kořenů 
není vždycky snadné a zvláště dnes má svůj nezastupitelný smysl. 
I o tom bude řeč.

SOUČÁSTÍ BESEDY JE PRODEJ KNIH a AUTOGRAMIÁDA

**********************
SALÓN LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
středa 25. října 2023 v 16 hodin
na téma
FILMOVAL JSEM PRO MILIONY,
RÁD JSEM FILMOVAL ČESKÝ RÁJ

Kameramana a režiséra JANA EISNERA
představí VĚRA RYCHTEROVÁ
*  *  *

Vernisáž nové výstavy se koná

v neděli 1. října 2023 v 15 hodin


* * * * * *
SALÓN LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
ve středu 6. září 2023 v 16 hodin
na téma
SOUZNĚNÍ
V ŽIVOTĚ I V UMĚNÍ
U příležitosti ukončení prázdninové výstavy 
v Galerii Na návsi 
si s námi budou povídat manželé
NATAŠA A JAROSLAV KALOUSKOVI
ze Železnice
***
13. ročník

TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÉ
POZOROVÁNÍ OBLOHY
v Malechovicích na Novákově kopci

SOBOTA 12. SRPNA 2023 od 18 hodin
* * *

Čtvrtý S A L O N
LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
 se konal ve středu 19. července v 16 hodin

PESTRÉ ÚVAHY A VZPOMÍNÁNÍ HERCE A REŽISÉRA
JOSEFA KETTNERA

PŘÍZNIVÉ LETNÍ POČASÍ UMOŽNILO SETKÁNÍ
NA STARÉM, DOKONALE UPRAVENÉM HŘBITOVĚ
ZA KOSTELEM SV. PROKOPA
************************************************************************

U příležitosti oslav 
670 let obce Libošovice a 130 let hasičů
byla znovu nainstalovaná
výstava starých pohlednic hradu Kost
ze sbírky Ing. Pavla Pospíšila
KAŽDÝ POHLED MÁ SVŮJ PŘÍBĚH
V sobotu 24. června 2023 se v zasedací místnosti = v knihovně
promítaly fotografie ze života obce v minulosti a současnosti.
Prezentaci s doprovodným slovem a soutěží připravil a celý den 
se mnoha zájemcům věnoval Miroslav Vaněk.

V PRŮBĚHU SVÁTEČNÍHO DNE měli návštěvníci možnost popovídat si 
se sběratelem Pavlem Pospíšilem 

**********************************************************************************************

S A L O N
LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
 se koná ve středu 21. června v 17 hodin
na téma
ANGLICKÝ ČAJ O PÁTÉ
O své dojmy, zážitky a zkušenosti 
se podělí
Ing. Marie Jandová
z Rytířovy Lhoty
*
V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
SE SEJDEME NA STARÉM HŘBITOVĚ
U KOSTELA SV. PROKOPA
*******************************************
POZVÁNKA DO GALERIE NA NÁVSI
NA VÝSTAVU
AUTORSKÝCH FOTOGRAFIÍ
ČESTMÍRA JUNGA
STŘÍPKY ŽIVÉ PŘÍRODY
z území jednoho dvorku a města Železnice
V sobotu 17. června v 17 hodin
přátelské setkání s autorem
***************************************

UPOZORNĚNÍ
V pátek 26. května 2023 bude knihovna
z důvodu dovolené obou knihovnic

ZAVŘENÁ
*******************************************S A L O N
LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
 se koná ve středu 17. května v 17 hodin
na téma
BIBLICKÁ ZEMĚ IZRAEL
O své dojmy, poznatky a zážitky
ze své nedávné návštěvy se s námi podělí
manželé Lenka a František
DĚDEČKOVI
z Jičína
*******************************************
GALERIE NA NÁVSI
 V pátek 10. května 2023 končí výstava
RSDr. JAROSLAVA KUNSTA
Obrazy - ilustrace - komiks
a ukázky řemeslně obráběného dřeva

**********************************************************************************************

" Jeden starý básník řekl, že bohové prodávají všechno 
za přiměřenou cenu. Měli ještě dodat, že své nejlepší zboží prodávají nejlevněji.
Všechno, co má pro nás skutečnou hodnotu, si můžeme koupit lacino, 
jen to přebytečné se nabízí hodně draho. Nejkrásnější dary života nejsou 
na prodej, neboť ty dostáváme od nesmrtelných bohů darem. 
Dopřávají nám pohledu na východ a západ slunce, na plující mraky, na moře, 
lesy a pole. Ptáci nám zpívají zdarma, můžeme si nádavkem u silnice natrhat
luční květy. Do slavnostního, hvězdami osvětleného sálu noci není nutno platit
vstupné. "

 Axel Munthe 

***

První!!!
S A L O N
LIBOŠOVICKÉ DRUŽINY
 se konal ve středu 26. dubna v 16 hodin
na téma
SVĚTOVÉ VÝSTAVY
připravila a přednesla
Ing. arch.VENDULKA PRAŽSKÁ, CSc.
***************************************************

Také na Velký pátek 7. dubna 2023
byla knihovna otevřena
*******************************
VÝSTAVA V GALERII NA NÁVSI
PROSINEC 2022 - LEDEN 2023
Stále aktuální
JAN AMOS KOMENSKÝ
"Všichni na jednom velikém jevišti světa stojíme,
cokoliv se zde děje, nás všech se dotýká"
"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!"
Jan Amos Komenský (1592 – 1670)

*****************************************
V pátek 27. ledna 2023 ve 13 hodin
VZPOMÍNKA NA BÁSNÍKA
JOSEFA BROŽE
v den jeho narozenin u hrobu v Bosni
***

V PÁTEK 23. PROSINCE 2022 
NABÍZÍME 
V PRŮBĚHU PŮJČOVNÍHO ODPOLEDNE
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
OD SKAUTA FRANTIŠKA

**************************
Slavnostní adventní koncert v neděli 4. prosince v 16 hodin
jsme uspořádali
k poctě největšího mecenáše Českého ráje 
pana Ing. Bohuslava Jana Horáčka.
Díky jeho penězům a vstřícnému rozhodnutí Nadace Bohuslava J. Horáčka byl před dvaceti lety
krásně opraven vnější vzhled libošovického kostela. Jako vzácný klenot vítá návštěvníky Českého ráje, kteří obdivují tuto dominantu obce. 
Pan B. J. Horáček se narodil 4. prosince 1924, 
zemřel před dvaceti lety 18. října 2002
**********************************

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 v 10 hodin
TRADIČNÍ SVÁTEČNÍ VÝŠLAP
na téma VODA aneb
ODKUD K NÁM TA VODA TEČE?
Sraz na návsi před obecním úřadem. 
Od 9. 30 možnost návštěvy podzimních výstav v knihovně 
a občerstvení v Kavárně DOMA. Doporučujeme vhodnou obuv a hůlky. 

Letošní trasa měří zhruba 15 km. Z Libošovic k Semtinské lípě,
se zastavením u Pekařovy lavičky. Odtud po silnici k hradu Kost. Plakánkem se zastávkou u studánky Roubenky dojdeme k vodárně ve Střehomi.
Jedinečná příležitost prohlídky s odborným výkladem.
Pokračujeme kolem Hospůdky U Zvoničky nahoru k silnici, po které se vydáme do Hospůdky Dobšín. Po občerstvení se vrátíme po lesní cestě ke hradu Kost a po silnici vzhůru k bývalé prodejně. Zde odbočíme vlevo, turistická značka nás přivede zpět 
k Pekařově lavičce a do Libošovic. Předpokládáme do 16 hodin

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

***

Přátelské setkání u příležitosti obou výstav 
se koná v pátek 28. října 2022 ve 14 hodin
    * * *
SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE BUDE POKRAČOVAT
v kostele sv. Prokopa v Libošovicích od 16 hodin KONCERTEM 
dětských pěveckých sborů
 Camerata Praha
 (oddělení Kamarádi a Shamwari) 
a ZUŠ Líbeznice
(oddělení Líbezníček II a Líbeznělky)

pod vedením sbormistryně Veroniky Dvořáčkové Žofákové
 a Jany Kavanagh.

V programu zazní lidové písně - Truvérská mše od Petra Ebena 
a další skladby

***

Pozvánka na výstavu do Galerie Na návsi
SOBOTECKÉ MOTIVY
na akvarelech
VLADIMÍRA HENDRYCHA
červenec - srpen - září 2022
***

Pozvánka na 12. ročník 
POZOROVÁNÍ OBLOHY V MALECHOVICÍCH

na Novákově kopci, které se koná
v sobotu 6. srpna 2022 od 18 hodin
zajištěn bohatý program pro děti i dospělé,
hudební produkce i pohoštění
***

GALERIE NA NÁVSI

SNĚNÍ O KOSTI
VÝSTAVA DOBOVÝCH POHLEDNIC
HRADU KOSTI 
ze sbírky
PAVLA POSPÍŠILA
***
ZPÍVANÁ POUTNÍ MŠE 

V KOSTELE SV. PROKOPA 
V SOBOTU 9. ČERVENCE 2022 V 10 HODIN
Celebruje sobotecký děkan P. Václav Novák
Zpívá sopranistka Veronika Vildmanová
Na varhany doprovází
Věra Jarolímková
***
Po ukončení mše lze navštívit výstavu pohlednic 
v Galerii na návsi za přítomnosti sběratele
***

NOC KOSTELŮ
KOSTEL SV. PROKOPA V LIBOŠOVICÍCH
PÁTEK 10. ČERVNA 2022
v 18 hodin pohlídka věže
v 19 hodin koncert

*****

VÍTÁME ÚČASTNÍKY
A VZÁCNÉ HOSTY

KNIHOVNICKÉHO SETKÁNÍ
A
DNE PROF. JOSEFA PEKAŘE
17. - 19. 5. 2022
***

MÁJOVÝ KONCERT
ve středu 18. května v 19.30 hod.
v kostele sv. Prokopa v Libošovicích
k poctě historika prof. Josefa Pekaře

účinkuje
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR AUREA ROSA
z Liberce pod vedením sbormistryně
JANY KONVALINKOVÉ
s hosty

VERONIKOU VILDMANOVOU soprán
RADKEM HANUŠEM varhany
mluvené slovo
historik Karol Bílek
***

PŘÁTELSKÉ 
lomnicko - libošovické
SETKÁNÍ S AUTORKAMI 
pohádkové knížky
Janou Čapkovou a Hankou Pýchovou
SE KONÁ V NEDĚLI 3. DUBNA 2022 V 16 HODIN.
HUDBA A SLOVO 
RODINA BADOVA Z ČÁLOVIC

************************************************
ZIMNÍ VÝSTAVA LEDEN - ÚNOR 2022
ILUSTRACE
jako doprovod příběhu
Ze své grafické sbírky vybrala a připravila
sběratelka umění paní MARIE RUMLAROVÁ
z Hradce Králové
***
POZVÁNKA
Ve čtvrtek 27. ledna ve 14 hodin
společná vzpomínka
na hřbitově v Bosni
k uctění památky básníka
Josefa Brože 
(27. 1. 1921 - 7. 12. 2020)
***
POZVÁNKA
1. ledna 2022 v 15 hodin
se v Malechovicích 
 na Novákově kopci U Lavičky
koná tradiční sousedské přivítání
NOVÉHO ROKU.
Srdečně Vás zveme společně si zazpívat
a vzájemně si popřát.
***
V pátek 24. a 31. prosince 2021
bude knihovna zavřená.
V novém roce 2022 se na Vás
budeme těšit 7. ledna 
a poté
KAŽDÝ PÁTEK ODPOLEDNE
mezi 15.00 - 18.00 hodinou
***
POZVÁNKA

17. listopadu 2021 v 10 hodin
tradiční procházka Českým rájem
SRAZ NA ZADNÍM KONCI LIBOŠOVIC
u Pamětní desky Karla Hynka Máchy
téma letošního výšlapu
NAŠE MINULOST DÁVNÁ I NEDÁVNÁ
Po návratu zpět do Libošovic 
zajištěn pozdní oběd v Hotelu Český ráj
TEŠÍME SE NA VÁS!

YXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYXYX
POZVÁNKA

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ SE SVĚTÝLKY
Od roku 2007 pořádá Občanský spolek Malechovice.
Přijďte v sobotu 13. listopadu 2021
 s lampiony či jinými svítidly v 17 hodin 
k informační tabuli před železniční zastávkou
v Malechovicích.
Příjemnou procházkou půjdeme na Novákův kopec
K LAVIČCE
společně si zazpívat


**********************************

V neděli 26. září 2021 se konal od 16 hodin
v kostele sv. Prokopa v Libošovicích
SVÁTEČNÍ PODZIMNÍ KONCERT
k uctění památky a připomenutí 140. výročí narození řídícího učitele
ANTONÍNA BOCHA
Účinkoval liberecký
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR AUREA ROSA
se sbormistryní JANOU KONVALINKOVOU
za klavírního doprovodu JIŘÍHO ROZKOVCE
a jeho 10 letým synem FRANTIŠKEMm nadějným klarinetistou
s hosty
zpěvačkou VERONIKOU VILDMANOVOU
varhaníkem RADKEM HANUŠEM
klarinetistou FELIXEM SLOVÁČKEM ml.
mluvené slovo
knihovnice ALENA POSPÍŠILOVÁ
historik a archivář KAROL BÍLEK
******************************************************************************
JIŽ TUTO SOBOTU
14. srpna 2021
vás srdečně zveme do Malechovic
na Novákův kopec

na 11. ročník tradičního
POZOROVÁNÍ OBLOHY
DENNÍ I NOČNÍ
s podtitulem
Ze Země ke hvězdám...
Hvězdář a popularizátor
Mgr. Pavel BROM, Ph. D.
vedoucí hvězdárny v Ml. Boleslavi
Jazzová kapela
SWING SOCIETY 
s kapelníkem
Františkem KOZDERKOU
a hosté
zahájení v 18 hodin
*****************************************
"NIC NENÍ TRVALEJŠÍ NEŽ PROZATIMNÍ OPATŘENÍ"
řekla Aspasiá, vdova po vojevůdci Periklovi
(Politik PERIKLÉS žijící v letech 500 př. n. l. - 429 př. n. l. 
se stal v roce 443 př. n. l. nejmocnějším mužem v Athénách)
yxyxyxyxyxyxyxyxyx

RUŠÍME
VÝPŮJČNÍHO OKÉNKO!
♥♥♥
Od 12. dubna 2021 platí nová opatření:
Za dodržení hygienických opatření 
mohou čtenáři vstoupit do budovy, 
knihy vrátit a nové si vypůjčit!
♥♥♥

S OHLEDEM NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ

JE I NAŠE KNIHOVNA
AŽ DO ODVOLÁNÍ
UZAVŘENA.
***

Galerie Na návsi

výstava HRAD KOST
na dobových pohlednicích, v literatuře,
na obrazech, fotografiích
ze sbírky Pavla Pospíšila,
k poctě 150. výročí narození
historika prof. Josefa Pekaře,

je do konce května 2020 připravená
přivítat zájemce, čtenáře i náhodné návštěvníky

"SNĚNÍ O KOSTI"
http://zpravyceskyraj.cz/category/kultura/*********
V neděli 17. listopadu 2019 v 10 hodin

vás zveme na tradiční

SVÁTEČNÍ LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ
VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.

Sejdeme se u pamětní desky K. H. Máchy
na zadním konci Libošovic.
Odtud do Nepřívěce, prohlídka kostela a zvonice,
přes Horka do Oseka, prohlídka kostela a zvonice,
Sobotka - možnost občerstvení na Bůrovně.

V 15 hodin si v soboteckém divadle společně připomeneme události z roku 1989.
Slavnost a beseda, promítání a zpěv
vzácní hosté
Jiří Šedivý - bývalý ministr obrany ČR
Táňa le Moigne - ředitelka společnosti Google
V 17.11 zapálení svíček a zpěv u kašny 


*********************************


Výroční jarmark
pořádaný u příležitosti
100. výročí
ZÁKONA O VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
v sobotu 31. srpna 2019
9.00 - 17.00 hodin
LITERÁRNÍM KVÍZEM A KŘÍŽOVKOU
přispívá do pestré nabídky
programu pro děti
také naše knihovna.

**********************
Srdečně Vás zveme na tradiční
oblíbené prázdninové
Pozorování oblohy denní i noční.
Devátý ročník se koná na téma
Harmonie světa
 v sobotu 17. srpna od 17 hodin
 v Malechovicích na Novákově kopci.
Pozorovat ve dne Slunce, vzdálené i blízké cíle
a pak potmě večer noční oblohu je velký zážitek.
Zvláště pak za pomoci profesionálních dalekohledů,

s profesionálním výkladem hvězdáře
Pavla Broma,
vedoucího Hvězdárny v Mladé Boleslavi.
K tomu hraje příjemná jazzová hudba
Swing Society
pod vedením kapelníka Františka Kozderky.
Děti jsou zabaveny soutěžemi, sejdou se přátelé,
i k jídlu a pití se něco najde.
****************************************************
TŘI VÝROČÍ ČESKÉ GRAFIKY
PŘIPRAVILI
PŘÁTELÉ ŠOLCOVA STATKU
V SOBOTCE

Výstava je přístupná v průběhu měsíců
KVĚTNA A ČERVNA 2019

***
Srdečně zveme
na novou výstavu fotografií
překladatelky, spisovatelky, básnířky,
cestovatelky a fotografky
SIMONY WAGNEROVÉ
GALERIE NA NÁVSI
LEDEN - ÚNOR 2019
***
POVEDLO SE

V sobotu 17. listopadu 2018
se v 10 hodin jsme se vydali na tradiční
SVÁTEČNÍ LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ
VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE.
Sešli jsme se u pamětní desky K. H. Máchy
na zadním konci Libošovic.
Odtud příjemnou procházkou se sedmi literárními zastávkami přes Pleskoty, Zahájí s občerstvením u Rambousků na Rytířovu Lhotu, na Kost
a zpět do Libošovic.

Výletní okruh měřil zhruba 10 km.
Návrat v předpokládaných 15 hodin.
Sváteční výšlap provázelo krásné počasí,
veselý vítr, jasná slunečná oblohy s dalekými výhledy a dobrá nálada všech 25 spokojených účastníků.

 

*********************************************

Občanský spolek Malechovice

srdečně zve děti, rodiče i prarodiče
na tradiční

 

SVATOMARTINSKÉ
SETKÁNÍ SE SVĚTÝLKY

 

Přijďte s lampiony
či jinými svítidly
a zahřívacími prostředky

 

v sobotu 10. listopadu 2018 v 17 hodin

 

k informační tabuli
před železniční zastávku
v Malechovicích.

 

Odtud se vydáme procházkou
na Novákův kopec společně si zazpívat

 

K LAVIČCE.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVZPOMÍNÁME, JAK SE KDYSI
CESTOVALO VLAKEM DO PŘÍRODY
Srdečně zveme příznivce vlaků,
Českého ráje a trampských písní
v neděli 30. září 2018
ke sváteční jízdě
PODTROSECKÝM RYCHLÍKEM
Odjezd z Libošovic v 10.55 hod.
příjezd do Jičína,
kde je připraven
na odpoledne zajímavý program,
v 11.32 hod.
Zpět opět Podtroseckým rychlíkem
v 16.54 hod.,
příjezd do Libošovic v 17.28 hod.
NEVÁHEJTE A UŽIJTE SI S NÁMI
POSLEDNÍ LETOŠNÍ JÍZDU
NOVÉHO VÍKENDOVÉHO SPOJE
z Prahy do Jičína

**********************************************************************************

 

 


SOBOTA 11.SRPNA 2018 OD 17 HODIN
TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÉ
POZOROVÁNÍ OBLOHY DENNÍ I NOČNÍ
s podtitulem
SVĚT, ČLOVĚK A JEHO TECHNIKA
V POHYBU
NA NOVÁKOVĚ KOPCI V MALECHOVICÍCH

S JAZZOVOU KAPELOU
FRANTIŠKA KOZDERKY MALECHOVICKÉHO


*****
V SOBOTU 21. ČERVENCE 2018

OD 16 HODIN
na přátelské setkání
s promítáním fotografií
známého fotografa a autora mnoha výpravných publikací

 

SIEGFRIEDEM WEISSEM
z Jablonce n/Nisou

SOUČÁSTÍ SVÁTEČNÍHO ODPOLEDNE

uvedení probíhající prázdninové výstavy

 

HRY S PÍSMEM
typografická, kaligrafická a písmová exlibris

 

Exlibris je umělecké dílo, je vytvořeno původní grafickou technikou
(tisku z výšky, tisku z hloubky, litografií a pod.) je vytištěno v omezeném nákladu a zpravidla podepsáno a číslováno. Formálně exlibris obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Exlibris. Většinou grafický motiv dominuje
a písmo, legenda,
je kdesi skrytá a omezuje se třeba na pouhé iniciály majitele, na druhé straně u exlibris kaligrafických je písmo samo grafickým motivem. Exlibris vzniká na objednávku majitele a slouží k výměně s dalšími sběrateli.

 

Výstava, kterou připravila
výtvarnice a sběratelka
Marie Rumlarová z Hradce Králové,
je přístupná v průběhu července a srpna
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny

 

v pátek 16.00 - 19.00 hodin

 

**********
Vážené a milé kolegyně, kolegové,

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
ve středu 16. května 2018
na jarní návštěvu Českého ráje.
Program:
9.00 sraz v Knihovně Fráni Šrámka
v Sobotce
10.00 procházka po Sobotce
13.00 oběd restaurace Bůrovna
15.00 návštěva zámku Humprechtu

 

***

 

V případě, že se rozhodnete pro výlet dvoudenní,
nabízíme Vám možnost ubytování v Libošovicích
v Penzionu Dvě růže
(přesun pěšky nebo auty, podle počasí a kondice)

 

 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 

Následující čtvrtek 17. května
se společně projdeme Prokopským údolím,
podle zájmu navštívíme hrad Kost,
odtud údolím Plakánku
na oběd do Střehomi.
Pak přejdeme do malebné vesnice Vesec
a zpět do Libošovic do knihovny
na závěrečnou kávu.
(z Libošovic do Sobotky lze odjet autobusem
v 15.12 nebo vlakem v 15.45 hod.)

 

*****************************************

 

SRDEČNĚ ZVEME PŘÁTELE HISTORIE
do sobotecké spořitelny

v pátek 27. dubna 2018 od 9:30 hod.

 

na přednášku
ke 100. výročí vzniku Československa

 

Masaryk jako symbol
Politik - vědec - osobnost

 

přednáší

 

historik
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 

 

*******

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na slavnostní uvedení nové knihy
historika Karola BÍLKA
Prof. JOSEF NOVÁK botanik z Malechovic.

Zároveň představíme další knižní novinku,
knihu Františka KUTNARA Děkuji životu.

 

Vzpomínky a zápisy českého historika
editorky PhDr. Hany KÁBOVÉ.

 

Součástí svátečního odpoledne je setkání
se sběrateli starých pohlednic
Zdenou a Janem Doudovými.
V Galerii Na návsi
probíhá do konce dubna výstava z jejich sbírky
HOTELY, RESTAURACE, HOSPODY
A HOSPŮDKY ČESKÉHO RÁJE

 

Pojďme si povídat, jak se žilo před sto lety.
Přátelské setkání příznivců a přátel historie
se koná

 

V sobotu 24. března v 16 hodin

 

 

 

 

**************************************************************

ÚSMĚV VZBUZUJÍCÍ, PŮVABNÉ A VTIPNÉ
JSOU NOVOROČENKY
sobotecké chalupářky
výtvarnice
VENDULKY PRAŽSKÉ

V sobotu 24. února v 16 hodin
se v rámci výstavy koná
přátelské setkání
s paní Vendulkou Pražskou.

 

 

***
PŘÍJEMNÉ CHVÍLE S PĚKNOU KNÍŽKOU
A ŠŤASTNÝ OSMIČKOVÝ ROK 2018
PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM,
PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM KNIHOVNY
ALENA a EVA

 

 

Srdečně zveme k návštěvě
poslední letošní výstavy
v Galerii Na návsi

RSDr. JAROSLAV KUNST

 

OBRAZY A OBRÁZKY

 

Výstava je přístupná
v listopadu a prosinci 2017
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00

 

 

 

 

P o z v á n k a

SVÁTEČNÍ
LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET
17. LISTOPADU 2017

 

Sraz v 10.00 hodin na zadním konci Libošovic
(křižovatka s odbočením na Vyskeř a Hrubou Skálu)
u Máchovy pamětní desky.

 

Trasa letošního výletu:
Malá Lhota - Pleskoty - Pekařova brána
El Torro - Záhorsko - Libošovice

 

Doporučujeme auta zaparkovat v Libošovicích
na návsi před obecním úřadem a ten kousek dojít pěšky
(asi 10 minut).

 

Návrat do 15 hodin

 

* * *
Výlet se koná bez ohledu na počasí.
Věříme, že si společné vyšlápnutí
do podzimní přírody
Českého ráje
a sváteční den hezky užijeme.

 

POZVÁNKA
NA ŘÍZKOVÉ HODY,
které se konají ve dnech 17. - 19. listopadu
v LIBOŠOVICÍCH v HOTELU ČESKÝ RÁJ

 

Srdečně zvou a těší se na setkání s Vámi,
s Vašimi přáteli a rodinnými příslušníky

 

Alena a Eva

 

************************************************

 

POZVÁNKA
k návštěvě výstavy obrazů
VĚRY KLUCKÉ
Vernisáž výstavy se koná
v sobotu 30. září v 16 hodin.
Výstava je přístupná v září a říjnu 2017
v úředních hodinách
Obecního úřadu Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00 hodin
* * * * * *

 

OBEC LIBOŠOVICE
pod záštitou starosty Víta Svobody

pořádá ve spolupráci

 

s OBČANSKÝM SPOLKEM MALECHOVICE,
MYSLIVECKÝM SPOLKEM LIBOŠOVICE
a SPOLKEM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBOŠOVICE

 

16. září 2017 od 14 hodin

 

v bývalé hospodě
Na Písku v Malechovicích

 

Cimrmanovákování

 

SLAVNOSTNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

 

za účasti vzácných osobností
se koná u příležitosti
100. výročí úmrtí PROFESORA JOSEFA NOVÁKA,
(10. 6. 1846 – 16. 9. 1917)
významného pedagoga, botanika, divadelního ochotníka,
rodáka z Malechovic, čestného občana Libošovic.

 

PROGRAM
Slavnostní zahájení troubením a vyvěšením vlajek
Rozhlasová hra „Pan inspektor vzpomíná"
„Život a dílo prof. Josefa Nováka" představí
historik a archivář Karol Bílek
Slovo starosty Libošovic Víta SVOBODY
Zdravice vzácných hostů
„Vliv hudby na rozšíření mechů a lišejníků
v Českém ráji"
přednáška kapelníka a jazzmena Františka KOZDERKY
Komiksovou pověst „O vzniku Malechovic"
představí malíř Jaroslav KUNST
Vysázení pamětního stromu
Botanické písně v podání Malechovského sboru

 

MONIKA AGREBI

 

VLASTNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE VÍTÁNY

 

TRADIČNÍ MYSLIVECKÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

 

***
V 16.30 divadelní představení
pro děti i dospělé

 

ŠKOLA MALÉHO STROMU
***

 

Dramatizace velice populární stejnojmenné knížky
o malém indiánovi jménem Malý strom z kmene Čerokí,
který se po smrti svých rodičů dostane ke svéráznému dědečkovi
a moudré babičce, kteří ho učí indiánské moudrosti-
porozumění a lásce ke všemu živému i neživému.
Jen dvě herečky na jevišti stvoří svět, kde stromy mluví,
vítr zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý,
ale třeba nacházející inspiraci v nitru.
dramatizace: Iveta Dušková
hudba a texty písní: Pjér la´šéz
Hrají: Petra Bílková a Iveta Dušková
Délka představení 90 minut bez pauzy.

 

Napsali o nás:
"Včera jsme s dětmi zhlédli Vaši Školu Malého stromu. Byla to opravdová nádhera! S Petrou Bílkovou jste na nás vyslaly tolik různých emocí, že jsem to ani nemohla pobrat. Dokázaly jste spolu něco, co jsem dosud v divadle nezažila. Vtáhly jste mě do děje tak, že jsem přestala vnímat proměny v jednotlivé postavy. Na tak malém prostoru a s minimem kulis se vám podařilo neskutečné! Obě děti byly nadšené, ještě cestou domů nám své zážitky vyprávěly. Kniha Škola Malého stromu mě zasáhla už kdysi před lety. Jsem Vám vděčná za tu chvíli, kdy jsem zase cítila, že jako civilizace máme ještě šanci - a že stačí jen poslouchat, vnímat, cítit a milovat.
Moc vám oběma děkuji!"

Vděční pořadatelé a diváci se k poděkování připojují!!!

 

 

Obecní úřad Libošovice, Občanský spolek Malechovice
a www.libosovice.cz
pořádají
V SOBOTU 12.SRPNA 2017
NA NOVÁKOVĚ KOPCI V MALECHOVICÍCH
tradiční prázdninové
POZOROVÁNÍ OBLOHY DENNÍ I NOČNÍ
s podtitulem
VODA
s MGR.PAVLEM BROMEM
profesionálním hvězdářem,
vedoucím hvězdárny v Mladé Boleslavi

Program:
17.00 – 19.45 hod. pozorování Slunce
a pozemních cílů za světla, disciplíny pro děti

 

19. 45 – 21.00 hod. hraje JAZZ H FACTOR

 

sklizení slunečního dalekohledu + příprava
nočního pozorování, PC projekce, pokusy,

 

vzájemné ochutnávání přineseného občerstvení

 

21.00 – 02.00 hod. přednášky Pavla Broma u dalekohledů (nejen o Perseidech známých od roku 258),
o fyzice a biologii sportu a o výcviku kosmonautů.
Konec podle zájmu (maximálně do východu Slunce v 550), dále podle počasí, teploty, hmyzu, hladu, ...

 

Doporučujeme teplé oblečení s sebou.
Dobrovolné vstupné je pro podporu hvězdárny.

 

Těšíme se také na Vás!!!

 

*********************************************************************************

 

 

POZVÁNKA
na prázdninovou výstavu
fotografií otce a syna

OLDŘICHA A ONDŘEJE
HAKENOVÝCH
z Jičína

 

Vernisáž výstavy v pátek
14. července od 19 hodin

 

*****

středa 5. července 2017 v 16 hodin

PŘÁTELSKÉ LETNÍ SETKÁNÍ
NA NÁVSI VE VESCI

 

k poctě básníka Fráni Šrámka

 

u příležitosti 140. výročí jeho narození a 65. výročí úmrtí

 

Během odpoledne budou uvedeny
čtyři nové bánické sbírky DOTÝKÁNÍ KRÁSY
básníka Českého ráje

 

JOSEFA BROŽE

 

Pořad z jeho poslední sbírky s přáteli připravil

 

herec a režisér
JOSEF KETTNER

 

****************************

UPOZORNĚNÍ

Plánovaná vycházka s archeologem

 

PhDr. Jiřím Waldhauserem

 

na Semín a Trosky

 

v termínu 21. června se nekoná.

 

Nově stanovené datum

 

sobota 23. září 2017.

 

Podrobnosti budou včas zveřejněny.


**************
PÁTEK 9. ČERVNA NOC KOSTELŮ

Libošovice kostel sv. Prokopa

 

19.00 možnost výstupu na věž,

 

prohlídka kostelního zvonu

 

a stroje věžních hodin

 

V MEZIPATŘE VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
O OPRAVĚ KOSTELA V ROCE 2002

 

20.00 ZAHÁJENÍ KULTURNÍHO PROGRAMU

 

***********************************************************

 

OSLAVA DNE DĚTÍ

MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU

 

bude v sobotu 3. června 2017
v 10 hodin zahájen
slavnostním nástupem myslivců
a troubením
před vstupem do Prokopského údolí
v Libošovicích
a pokračovat v mysliveckém zařízení.

 

Cool

 

Pestrý program, který připravil

 

Myslivecký spolek Libošovice,
Spolek dobrovolných hasičů Libošovice

ve spolupráci s kulturní komisí OÚ

 

a naší knihovnou

 

čeká
na malé i velké přátele přírody.

 

Těšíme se i na vaši účast.

 

xyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyx

 

 

 

sobota 27. května v 16 hodin
vernisáž nové výstavy ilustrací
z pohádkové knížky Dity Křišťanové
Hledá se Hugo - Velký železniční příběh

Autorkou veselých kreseb je výtvarnice,
chalupářka ze Sobotky

 

VENDULKA PRAŽSKÁ
*****

 

300. výročí narození císařovny
MARIE TEREZIE
současně připomeneme besedou
s historikem
KAROLEM BÍLKEM
na téma
Ženy a maminky naší historie

********************************

V SOBOTU 22. DUBNA V 16 HODIN

 

přátelské setkání a beseda

 

s ALENOU A MARTINEM KUNOVÝMI

 

sousedy a příležitostnými poutníky

 

LADAKH VŠEMI SMYSLY

 

O ZEMI A LIDECH V INDICKÉM HIMÁLAJI

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V sobotu 25. března v 16 hodin
Slavnostní uvedení nové knihy
a beseda s autogramiádou

 

PhDr. Jiří WALDHAUSER, CSc.

 

ARCHEOLOGIE KRAJE BÁSNÍKŮ
ARCHEOLOGIE SOBOTECKA

 

AUTOGRAMIÁDA

 

 

V sobotu 4. března v 16 hodin

PIVOVARY V ČESKÉM RÁJI
beseda s promítáním
s ing. Jaroslavem EGERTEM

 

**************************

Srdečně zveme k návštěvě
VERNISÁŽE výstavy
RSDr. JAROSLAVA KUNSTA
OBRAZY A OBRÁZKY

Výstava je přístupná v lednu a únoru 2017

 

v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00
Přátelské setkání s malířem, včelařem,

 

nadšeným obdivovatelem přírody,
krásy života a Českého ráje
se koná
v sobotu 18. února 2017 v 16 hodin.
Na violoncello zahraje
Mgr. Pavlína MARCÍNOVÁ
Úryvek z knížky Karla SLÁDKA
„ŽÍT S MOUDROSTÍ VČEL"
s ilustracemi Mgr. Doubravky FIŠEROVÉ

 

přečte herec a recitátor Josef KETTNER

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

V sobotu 11. února 2017 v 16 hodin
přátelské setkání a beseda

se sběratelem a publicistou
Ing. Karlem ČERMÁKEM
autorem nové knihy

 

OPOMÍJENÁ MÍSTA ČESKÉHO RÁJE

 

a majitelem vydavatelství GENTIANA
v Jilemnici  Ing. Leošem ERBENEM.
Sběratel pohlednic, milovník Karla Jaromíra Erbena,
znalec historie Českého ráje, pečlivý a skromný badatel, autor řady krásných knih
Ing. Karel Čermák

představí tuto novinku společně
se svým dvorním nakladatelem
Ing. Leošem Erbenem,
majitelem vydavatelství Gentiana v Jilemnici.
V knize nalezneme podrobně popsaná
méně známá místa

a události na Jičínsku, Sobotecku, Mnichovohradišťsku,
v okolí Trosek a Hrubé Skály, na Turnovsku,
Maloskalsku a Železnobrodsku,
zastoupené je i Semilsko,
Lomnicko a Novopacko.
Jde o inspirativní publikaci,
která vybízí k výletům
a bližšímu poznávání našeho krásného koutu Čech.
Srdečně zveme k setkání s autorem,
jehož znalosti jsou vskutku obdivuhodné.

 

AUTOGRAMIÁDA

 

 

 

*************************************

V sobotu 28. ledna 2017 v 16 hodin
přátelské setkání a beseda

JAK SE DĚLÁ RODOKMEN

 

Do tajů pátrání po kořenech svého rodu
a zkušeností se sestavením rodokmenu
posluchače zasvětí genealog z Nového Jičína,
rodově spřízněný s Libošovicemi,

 

pan ZBYNĚK ŠOLC.

 

Na otázky rád odpoví i historik Sobotecka
KAROL BÍLEK.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

V sobotu 14. ledna v 16 hodin

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S TANCEM A PROMÍTÁNÍM

 

PRAVÁ KUBA

 

s šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika

 

SLÁVKOU CHRPOVOU

 

* Tance a rituály santerijských bohů orishas

 

* Češky na Kubě a Kubánci v Čechách - rozhovory

 

PRAVÁ KUBA
Zaleze pod kůži, smysly ji uchopíte a lítáte v tom.
Na celý život; tak jako já.

Živá Kuba
To je slabé slovo.
Kuba je extatická a živočišná, je smyslná jako kubánská salsa, hravá jako její moře, tajemná jako santerické kulty, milá jako její lidé. Postupně se vám zavrtává pod kůži, začnete ji vnímat všemi smysly, až najednou zjistíte, že už se jí nezbavíte, protože jste se zamilovali na celý život. I přesto, že její lidé žijí
v odkazu revoluce, i přesto, že každý den musejí žít takřka z ničeho, zachovávají si svoji tvář a především svůj humor, kterým vás nakazí,
aniž byste to tušili.

 

Projekce o Kubě by měla zúročit moje zkušenosti vycházející ze tří cest, které jsem uskutečnila
v rozmezí deseti let. Tedy měla jsem možnost sledovat, jak moc se Kuba mění politicky, hospodářsky, krajinově i sociálně.

Kubu jsem navštívila třikrát a moje pocity z této země si můžete přečíst na:

 

http://www.chrpova.cz/domains/chrpova.cz

*********************************************

Občanský spolek Malechovice

 

uspořádal tradiční společné uvítání nového roku

 

1. 1. 2017 v 15 hodin

 

na Novákově kopci

 

U LAVIČKY

 

v Malechovicích

 

 

*******************************************

 

Zajímavá beseda

spojená se slavnostním uvedením
nové knihy a CD

 

ADVENTNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ

 

s MUDr. JINDŘICHEM MACOUNEM
dlouholetým soboteckým rodinným lékařem
a
Doc. PhDr. JOSEFEM ŠPŮREM, CSc.
vysokoškolským pedagogem, spisovatelem,
nadšeným myslivcem a milovníkem přírody, chalupářem ze Spařenec
se konalo

 

v sobotu 3. prosince 2016 od 16 hodin

 

Úryvek z nové knihy Doc. J. Špůra
NA LOVECKÉM ZÁMEČKU
přečetl a báseň Fráni Šrámka Prosinec přednesl
herec a recitátor Josef Kettner

 

Příjemnou hudbou sváteční podvečer doplnil
a nové CD své kapely Jazz H Factor představil
FRANTIŠEK KOZDERKA,
muzikant, myslivec a chalupář z Malechovic

 

*****************************************************************

 

 

V sobotu 19. listopadu v 16 hodin
 beseda s promítáním
Malé nahlédnutí (nejen)
do madeirské přírody
O své dojmy, zkušenosti a zážitky
z návštěvy této exotické země
se s posluchači ráda podělí
HANA KLONFAROVÁ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

PODZIMNÍ

LITERÁRNĚ VLASTIVĚDNÝ VÝLET

 

17. LISTOPADU 2016

 

Sraz v 10.30 hodin
na horním konci Libošovic
(křižovatka s odbočením na Vyskeř a Hrubou Skálu)
u Máchovy pamětní desky.
Odtud známou cestou po stopách Šrámkových
k Žehrovce kolem Ell Torra k Přibylu.
Přes Podsemín na Semín – občerstvení;
poté se vydáme nejkratší cestou
k rybníku Nebák, přes Roveň, Malechovice zpátky do Libošovic.

 

Doporučujeme auta zaparkovat v Libošovicích
na návsi před obecním úřadem
a ten kousek dojít pěšky (asi 10 minut).
Předpokládaný návrat v 16 hodin.
* * *
Výlet se koná bez ohledu na počasí.
Věříme, že si společně
podzimní výlet Českým rájem a sváteční den hezky užijeme.

 

Srdečně zvou a těší se na setkání s Vámi,
s Vašimi přáteli a rodinnými příslušníky
Alena a Eva

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Vzácným hostem zajímevé besedy
spojené s promítáním byl

 

Doc. Ing. MILAN KÁLAL, CSc.
rodák z Mladějova

 

Přátelské setkání s vynikajícím vědeckým pracovníkem, odborníkem na zdroje energie
pro lidstvo, významným jaderným fyzikem
a pedagogem,

 

jehož trvalou láskou je rodný Český ráj,
se konalo

 

v sobotu 5. listopadu 2016 v 16.00

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Novou výstavu fotografií

JIŘÍHO DEMLA

v GALERIE NA NÁVSI

probíhající v září a říjnu 2016

jsme slavnostně zahájili

VERNISÁŽÍ

v sobotu 1. října 2016
v 16 hodin

V kulturním programu vystoupili

herec a recitátor JOSEF KETTNER

houslisté HANA A ŠTĚPÁN FOLPRECHTOVI

 autor výstavy a jeho přátelé

 

************************************

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

 

středa 31. srpna v 18 hodin

 komponovaný pořad

 

 POETICKÝMA OČIMA SE DÍVÁM NA SVĚT

zdá se mi mnohem krásnější.

I oblázek se v tůni touží zaskvět,

suchopár vzkvete ve verši.

Josef Brož

 

OBRAZY, KTERÉ MÁM RÁDA,

OBRAZY, KTERÉ MALUJI...

Hana Křelinová

malířka ze Studeňan

BÁSNĚ, KTERÉ MÁM RÁD,
BÁSNĚ, KTERÉ PÍŠI...

herec a recitátor Josef Kettner
  mladý básník J. K.

rodem spřízněný s Libošovicemi

 Adam Hošek ze Sobotky

HUDBA, KTEROU MÁM RÁD,

  HUDBA, KTEROU SKLÁDÁM...
František Kozderka

z Boží vůle jazzmen

 

Umění je jako slunce,

můžeme se před ním zavřít,

pak ale nebudem žít, pouze jen živořit…

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Obecní úřad Libošovice, Občanský spolek Malechovice
a www.libosovice.cz
pořádají

V SOBOTU 13. SRPNA 2016

NA NOVÁKOVĚ KOPCI

V MALECHOVICÍCH

tradiční prázdninové

POZOROVÁNÍ OBLOHY DENNÍ I NOČNÍ

s podtitulem

VĚDA A SPORT aneb ŽIJEME OLYMPIÁDOU

 

s profesionálním hvězdářem

MGR. PAVLEM BROMEM

vedoucím hvězdárny v Mladé Boleslavi

 

a JAZZOVOU KAPELOU JAZZ H FACTOR

z Jablonce nad Nisou

s kapelníkem

FRANTIŠKEM KOZDERKOU

 

ZAČÁTEK V 17 HODIN

KONEC PODLE ZÁJMU, POČASÍ A DALŠÍCH OKOLNOSTÍ

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

V úterý 19. července v 18.00

 

 se konalo
 prázdninové setkání
a beseda věnovaná

 

    RODÁCTVÍ
 A  VLASTENECTVÍ

 

„Národ, který ztrácí paměť, ztrácí svědomí…“

 

 Vzácnými hosty byli

 

SYLVA DANÍČKOVÁ

 

Rodem spřízněná Dolnobousovačka, herečka, spisovatelka,
redaktorka a překladatelka

 a

 sobotecký rodák,
historik a archivář

 

 KAROL BÍLEK

 

 

**********************

NOC KOSTELŮ
PÁTEK 10. ČERVNA

 

 

 LIBOŠOVICE
kostel sv. Prokopa od 21 hodin
Josef Kettner
/mluvené slovo/

STOJMÍR-BENDL
/sbormistryně Pavlína Těšínská/

Veronika Vildmanová
/zpěv/

Zdeňka Nečesaná
/varhany/

Ansámbl nadšených amatérských hudebníků
/flétny, housle, violoncello, zpěv/

 

 

 

WWW.NOCKOSTELU.CZ

 

 

 

******************************************

Srdečně zveme příznivce

ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
do knihovny

v sobotu 16. dubna 2016 v 16 hodin

  na přátelské setkání a besedu  

 s výtvarnicí, fotografkou, skvělou kuchařkou

 

EVOU FRANCOVOU

KUCHAŘKOU ZE SVATOJANSKÉHO ÚJEZDU

 

http://rozhovoryvesvatojanu.blogspot.cz/
http://kucharkazesvatojanu.blogspot.cz/
www.dilna.3mosquitos.cz

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

Paměť krajiny a cesty k ní

v sobotu 2. dubna 2016 se od 16 hodin

 konalo přátelské setkání a beseda
s předním českým archeologem

 

PhDr. Martinem KUNOU, Ph.D., DSc.

odborníkem na nedestruktivní výzkum krajiny,

autorem výpravné publikace

ARCHEOLOGICKÝ ATLAS ČECH

 

 

******************************************************************************

 

Přátelské setkání s promítáním historických fotografií

na téma BRAMBORY

 

a beseda

 

 

 

v sobotu 12. března od 16 hodin

 

 

 

O LIDECH A S LIDMI

 

S VENKOVSKOU DUŠÍ

 

 

 

mezi hosty jsme přivítali

 

zemědělce, historiky

Hanu Kábovou a Karola Bílka

 

a přátele venkova

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

 

V SOBOTU 23. LEDNA 2016

 

OD 14 HODIN

 

BYLA SLAVNOSTNĚ UVEDENA

 

NOVÁ KNIHA HISTORIKA

 

KAROLA BÍLKA

 

KDO JE KDO V DĚJINÁCH

 

 SOBOTECKA

 

A DOLNOBOUSOVSKA

 

MALÉ DĚJINY SOBOTECKA 3. DÍL

 

 

 

BESEDA S AUTOREM a VZÁCNÝMI HOSTY,
PRODEJ KNIHY a AUTOGRAMIÁDA 

 

SE KONALA

 

V HOTELU ČESKÝ RÁJ V LIBOŠOVICÍCH

 

 V kulturním programu vystoupili

 

 žáci sobotecké pobočky ZUŠ z Libošovicka,
recitátor Josef Kettner,

 

zpěvačka Veronika Vildmanová,
  jazzmen František Kozderka

 

a trampská skupina kamarádů Nudleboys.

 

 

 

 

 

**************************

 

POZVÁNKA

NA PODZIMNÍ VÝLET ČESKÝM RÁJEM

17. LISTOPADU

 

Sraz ve 13 hodin na horním konci Libošovic

 

(křižovatka s odbočením na Vyskeř a Hrubou Skálu)
u Máchovy pamětní desky.

 

Odtud známou cestou po stopách Šrámkových
 k Žehrovce kolem Ell Torra k Přibylu.
 Přes Podsemín na Semín
se vydáme
nejkratší cestou k rybníku Nebák.

 

Odtud zpět podél Žehrovky
na Podsemín a do Malechovic
a zpátky do Libošovic.

 

 Doporučujeme auta zaparkovat v Libošovicích
na návsi před obecním úřadem
a ten kousek dojít pěšky (asi 10 minut).

Předpokládaný návrat v 16 hodin.

 

Wink 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Srdečně zveme širokou veřejnost

 

 

k návštěvě podzimní výstavy fotografií

 

ČESKÝ RÁJ

 

OČIMA A OBJEKTIVEM

 

 JAROSLAVA NAJMANA

 

    Výstava v Galerii „Na návsi“ je přístupná

 

  v říjnu a v listopadu 2015

v úředních hodinách OÚ Libošovice
 a v půjčovní době knihovny

 

v pátek 15.00  - 18.00

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY

 

 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

 

 V SOBOTU 18. ČERVENCE 2015 v 18 hodin

 

besedou s badatelem a sběratelem

 

 

 KARLEM ČERMÁKEM

 

 na téma

 

 NEJSTARŠÍ SOCHY
A POMNÍKY

  MISTRA JANA HUSA

 

 

 

***************************

Myslivecké sdružení Libošovice
Obecní úřad Libošovice – kulturní komise
Sdružení dobrovolných hasičů Libošovice
Knihovna Antonína Bocha Libošovice
pořádají k oslavě
DNE DĚTÍ
A MĚSÍCE MYSLIVOSTI

v sobotu 6.června 2015

od 10 do 14 hodin
MYSLIVECKÝ DEN
PRO CELOU RODINU
Pestrý program

pro malé i velké

přátele přírody
v mysliveckém zařízení

v Prokopském údolí.
Slavnostní zahájení

u křížku před lípami.

 

Občerstvení zajištěno.

 

Těšíme se na Vaši účast. 

******************************************

  POZVÁNKA

PRO ROMANTICKÉ DUŠE

 

 

Již tuto sobotu 30. května 

se od 17 hodin

koná na zámku Humprechtu

 

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ POETICKÝ PODVEČER

 

 

K POCTĚ BÁSNÍKA ČESKÉHO RÁJE

 

 

JOSEFA BROŽE

 

 

 

 

KRAJINA BÁSNÍKOVA ZPĚVU

 

 

SCÉNÁŘ A REŽIE

JOSEF KETTNER

 

 

Cool

 

V průběhu měsíce května a června 2015
zveme čtenáře a návštěvníky knihovny
k návštěvě zajímavé výstavy
v Galerii Na návsi
      

 

 

 

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

 

 

 

ve výtvarném umění

 

 

 

 

 

 Beseda se sběratelkou
 

 

Marií RUMLAROVOU,

 

 

 

která výstavu připravila
a do Libošovic zapůjčila,

 

 

 

se koná

 

 

 

v sobotu 23. května 2015 v 17 hodin

 

Výstava je přístupná
v úředních hodinách OÚ Libošovice
 a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00  - 18.00 hodin.

 

 

 Těšíme i na vaši návštěvu.

 

********************************
V sobotu 25. dubna 2015 se od 16 hodin

konala pěkná

 beseda s promítáním

s archeologem

 

PhDr. Jiřím WALDHAUSEREM, CSc.

Keltská zabíjačka
a sonda do archeologie
nejenom Libošovic

 

Na kytaru zahrála Hanka Hrdinová.

 

 

 

***********************************

 

UPOZORNĚNÍ A OMLUVA

 

Z důvodu nemoci přednášejícího
Doc. Ing. Milana Kálala, CSc.
se beseda o novinkách ve vědě
nebude konat v sobotu 4. 4.,
ale v náhradním termínu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

***********************************

 

V sobotu 21. března od 16 hodin

 

 

 

beseda na aktuální téma

 

 

 

"Židé, křesťané, muslimové:

 

Co se děje v dnešním světě?"

 

 

 

Současná světová situace vypadá hrozivě.
 Média nás zahrnují zprávami o islámském terorismu a hrozbě "střetu civilizací".
Jaké jsou kořeny a souvislosti
současné
napjaté situace?
Můžeme ji nějak ovlivnit,
a pokud ano, jak?

 

 

 

Přednáší a na diskusi s vámi se těší
Mgr. Terezie Dubinová, PhD.
 
kulturoložka a hebraistka,
lektorka a autorka knih.

 

 

 

 *************************************************************************

 

 

14. BŘEZNA VE 14 HODIN

 

 

 

SE KONÁ V SOBOTECKÉM DIVADLE V SOLNICI

 

BESEDA S PROMÍTÁNÍM FOTOGRAFIÍ

 

 

 

S PANEM FARÁŘEM PETREM NĚMCEM

 

 

 

Z BULHARSKA ZPĚT DO SOBOTKY

 

 

 

ZAZPÍVÁ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BENDL-STOJMÍR ZE SOBOTKY A DOLNÍHO BOUSOVA

 

 ****************************************************************************

 

 

NOVÁ VÝSTAVA V GALERII NA NÁVSI

 

JULSKÉ ALPY

OBJEKTIVEM FOTOGRAFA

JOSEFA VITÁKA

 Vernisáž výstavy v sobotu 7. března 2015 v 16 hodin  

**********************************************

 

V SOBOTU 7. ÚNORA 2015 OD 16 HODIN

 

BESEDA S PROMÍTÁNÍM

 

 

 

S JITKOU CHRTKOVOU

 

O INDII

 

 

 

 

 

tradiční indická svatba

 

 

 

skalní chrámy (památky UNESCO)

 

 

 

návštěva míst, kde žil M. Gándhí

 

 

 

výuka dětí ze slumu: Massage in Schools Programme

 

 

 

…. Bombaj, 2. největší slum v Asii Dharavi
(viz film Milionář z chatrče),

indické jídlo, nákup sárí, rušná doprava
a mnoho dalšího….

 

 

 

 

 

Jitka Chrtková, původem ze Sobotky, navštěvovala ZŠ v Sobotce a Lepařovo gymnázium v Jičíně. Po absolvování odborné ekonomické školy TRADING CENTRE v Litomyšli pracovala v reklamních agenturách a později ve velkých mezinárodních firmách jako zaměstnanec nebo externí projektová manažerka či konzultantka. V období českého předsednictví v Radě EU zodpovídala na Úřadu vlády ČR za proces ubytování prezidentů, ministrů, delegátů a členů realizačního týmu. Od roku 2012 je zaměstnaná jako projektová manažerka
na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Nad rámec svých pracovních aktivit se věnuje práci s dětmi. Jako Instruktorka MISP mezinárodního „Massage in Schools Programme“ učí děti masáže dětí dětem, a to v Čechách a v Indii.
Je členkou celosvětového vedení tohoto programu a asociace MISA Česká republika.

 

 

 

 

 

 ******************************************************************************

 

MLÝNY NA KLENICI

 

SOBOTA 24. LEDNA 2015 V 16 HODIN

 

 Z Českého ráje do Mladé Boleslavi téměř 29 km, to je cesta, kterou urazí voda Klenice od pramene pod Nepřívěckou Hůrou k soutoku s Jizerou. Kudy protéká, jaké jsou její přítoky a jaká byla historie života kolem ní, to je námět knihy Václava Šolce Mlýny na Klenici.

 

Beseda s autorem

VÁCLAVEM ŠOLCEM

 doplněná promítáním fotografií

a autogramiádou.

 

 

 ********************************************************************************

 

Slavnostní uvedení

nové básnické sbírky pro děti

básníka pana Josefa Brože

VLAŠTOVIČKY

s ilustracemi dětí

se uskuteční ve středu 21. ledna 2015

od 13 hodin v knihovně

 

 *********************************************************************

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BENDL-STOJMÍR

VE SPOLUPRÁCI
S KNIHOVNOU A. BOCHA V LIBOŠOVICÍCH

vás zvou

3. ledna 2015 v 16 hodin

do kostela sv. Prokopa v Libošovicích

 

na NOVOROČNÍ KONCERT

DUCHOVNÍ HUDBY

                                      

SBORMISTRYNĚ:

 PAVLÍNA TĚŠÍNSKÁ

 

HOSTÉ KONCERTU:
žákyně a žáci ZUŠ Sobotka

VERONIKA VILDMANOVÁ– zpěv

    JITKA KOLÁČNÁ BŘÍZOVÁ- housle

                                                                                                                     
   
klavírní doprovod PETRA MATOUŠKOVÁ
průvodní slovo MARIE BUCHTÍKOVÁ

 

 

 

 ***********************************************************************

 

Naše nejlepší čtenářky v roce 2014

 

DĚTI do 15 let

1. Michaela MADĚROVÁ 55 knih

2. Markéta MADĚROVÁ  51 knih
3. Anna KYSELOVÁ        24 knih

DOSPĚLÍ

1. Věra STRYALOVÁ     106 knih
2. Věra FLANDERKOVÁ   95 knih
3. Zdeňka BRIXOVÁ       78 knih

 

 *************************************************************************

 

Ve středu 10. prosince 2014 od 16 hodin

 

 

 

pořádáme

VÁNOČNÍ RODINNOU

 

 

 

TVŮRČÍ DÍLNU

 

 

 

 

 

 

 

Těší se na Vás výtvarnice

 

 

 

Zdeňka BRIXOVÁ

 

 

 

 a knihovnice

 

 

 

Alena a Eva

 

 

 

 

 

 

 

x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

Vážení čtenáři
a příznivci naší knihovny,

 

srdečně Vás zveme 

 

  

 

v pondělí 17. listopadu 2014

 

do Sobotky

 

 

 

 na SPOLEČNÉ VZPOMÍNÁNÍ

 

 

 

 na 17. LISTOPAD

 

 

 

1939 a 1989

 

Program:

 

14.00 Dům s pečovatelskou službou

 

ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY

 

PROMLUVÍ HISTORIK KAROL BÍLEK

 


15.00 městské divadlo (kino)

 

SPOLEČNÉ VZPOMÍNÁNÍ

 

za účasti Tomáše SEDLÁČKA (ekonoma)

 

Karola BÍLKA (historika)
Jana VRANÉHO (poslance 1992)

 

Aleny POSPÍŠILOVÉ (knihovnice)

 

a dalších přímých účastníků,

 

pamětníků a Vás.

Hudební doprovod Kamil ŠISLER (učitel)

 

y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*

 

Výstava fotografií letošního sedmdesátníka

ING. JOSEFA VITÁKA,

nadšeného fotografa, rodem spřízněného s Libošovicemi,  

s názvem

LÉTO A MOŘE - ŽENA A MÓDA

byla v Galerii Na návsi přístupná
v průběhu měsíců srpna a září 2014.

Fotky ze slavnostního zahájení hledejte

ve FOTOGALERII

 

 ****************************************************************************************

 

V sobotu 20. září 2014 v 16 hodin

proběhlo slavnostní uvedení nové knihy

   HRAD KOST

události a stavební vývoj

FAKTOGRAFIE, ÚVAHY

Souhrn informací a několika předpokladů.

 

Vypsal a zdokumentoval

 

KAREL KNOP

 

Autorovo vyprávění o celoživotním bádání
o historii hradu Kost

bylo doplněno promítáním fotografií
a historických pohlednic.

 

 

 

 

 

x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

 

 Ve čtvrtek 21. srpna 2014 se od 16 hodin

 

 konalo na hrázi Podsemínského rybníka 

 

slavnostní uvedení nové básnické sbírky

 

básníka Českého ráje

 

pana profesora Josefa Brože

 

 

 

PÍSEŇ O ŽEHROVCE

 


VE FOTOGALERIE SI JE MOŽNÉ ZE SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ČESKÉHO RÁJE

 

PROHLÉDNOUT FOTKY OD MIROSLAVA KOLOCE

 

 

 

 

 

úryvek z básně

 

PÍSEŇ O ŽEHROVCE

 

 

 

Ať moje básnička v píseň se promění

 

a zpívá o říčce v lukách, v skal kamení,

 

ta ať vám písní svou radost vždy přinese

 

jako mně básnička s Žehrovkou v notese.

 

 

 

S tebou chcem dospěti k pravdě a svobodě,

 

rozkést jak jabloně, jak leknín na vodě,

 

ochránit jazyk náš, záštitu domova,

 

pohádku o vlasti, co národ zachová.

 

 

 

 

 

x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*

 

Ve čtvrtek 3. dubna 2014

od 16 hodin

 

VELIKONOČNÍ RODINNÁ
TVŮRČÍ DÍLNA

 

S sebou si přineste

vymytou krabici od mléka
a barevnou stužku.

 

Těší se na Vás výtvarnice
Zdeňka BRIXOVÁ

 

 

 

 

InnocentWinkKiss

 

    

 

GALERIE NA NÁVSI
březen 2014

 

výstava dokumentů a fotografií

 


BOHEMIA MIA
uspořádaná u příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války

ITALSKÁ FRONTA
A ITALŠTÍ CIVILISTÉ U NÁS

VÁLEČNÁ EPIZODA Z LET 1915 - 1919

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

V sobotu 15. března 2014 v 16 hodin

 

 beseda v knihovně

s významným českým historikem

 

Prof. PhDr. Robertem Kvačkem, DrSc.

 

VÁLEČNÉ SOUVISLOSTI

 

 

ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války
v roce 1914

 

a 75. výročí okupace Československa
německou armádou 15.března 1939

 

  

Těšíme se i na vaši návštěvu.

 

 

 

***********************************

V sobotu 8. února 2014 v 16 hodin

 

 

 

v knihovně

 

 

 

uvádíme novou fotografickou publikaci

 

 

 

 RNDr. Zdeňka Mrkáčka

 

 

 

doplněnou verši

 

 

 

PaedDr. Josefa Brože

 

 

 

 

 

ČESKÝ RÁJ – VĚČNÁ INSPIRACE

 

 

 

 

 

spojené s prodejem a autogramiádou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se i na vaši návštěvu.

 

 

**********************************

 

V sobotu 18. ledna 2014 v 16 hodin

 

 

 

zveme zájemce o historii

 

 

 

  na slavnostní uvedení nové knihy

 

 

 

historika a archiváře

 

KAROLA BÍLKA

 

 

 

 MALÉ DĚJINY SOBOTECKA

 

2. díl

 

 

 

 

 

spojené s prodejem a autogramiádou.

 

 

 

 SOUČÁSTÍ BESEDY JE VERNISÁŽ

 

VÝSTAVY POHLEDNIC

 

ZE SBÍRKY

 

ZDEŇKY A JANA DOUDOVÝCH

 

 

 

ČESKÝ RÁJ V ZIMĚ“

*********************************************************

 

 

Nejpilnější čtenářky knihovny v roce 2013

 

DĚTI

 

  1. Michaela Maděrová  68 výpůjček

 

 2. Markéta Maděrová   47 výpůjček

 

 3. Anna Kyselová        39 výpůjček         

 

 

 

 DOSPĚLÍ

 


1. Věra Stryalová        104 výpůjček

 

2. Anna Čubanová         92 výpůjček

 

3. Věra Flanderková      67 výpůjček

 *************************************************************

Přemýšlíte nad vtipným
vánočním dárkem pro své blízké,
kamarády a přátele?

Pořiďte jim čtenářský průkaz
do naší knihovny!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

PO CELÝ MĚSÍC PROSINEC 2013

 

vás zveme k návštěvě

 

adventní a vánoční prodejní výstavky

 

ručně tkaných drobností

pro radost

autorky Jany Strnadové

 

a pletených košíků

Zdeňky Brixové

 

Výstavka je přístupná

v půjčovní době knihovny

v pátek 15.00 – 18.00 hod.

 

 

 

GALERIE NA NÁVSI

nabízí k prohlédnutí

prosincovou výstavku výtvarných prácí dětí

Mateřské školy V RÁJI Libošovice

 

 *********************************************************************************

 

 

VYPRÁVĚNÍ

O DIVOKÉM ZÁPADĚ

 

 V sobotu 9. listopadu v 16 hodin

 v hotelu Český ráj v Libošovicích

MUŽ SE SRDCEM KOVBOJE

Beseda s promítáním

s příznivcem westernů

LUBOŠEM HAŠLAREM

 z Bechova

  s ukázkou dobových zbraní

seznámení s historií života
lidí na divokém západě

včetně účasti českých přistěhovalců ve válce

Severu a Jihu

 a dalšími zajímavostmi.

Hudební doprovod trampská skupina

Nudleboys.

 

 

A LUBOŠ HAŠLAR VYPRÁVĚNÍ O DIVOKÉM ZÁPADĚ - MUŽ SE SRDCEM KOVBOJE
V sobotu 9. listopadu, v podvečer hezkého podzimního dne, vyprávěl krásnou češtinou zasvěceně a s noblesou sobě vlastní mladý učitel dějepisu a českého jazyka Luboš Hašlar o své zálibě a velkém koníčku Divokém Západě. Příznivci romantiky, dobrodružné četby a westernů zaplnili sál hotelu Český ráj a s potěšením naslouchali zvučným tónům kytar, banja, houslí a příjemnému zpěvu. Šerif SOUN Pepa Nejman představil skupinu kamarádů muzikantů Nudleboys, kteří se řadu let pravidelně scházejí na Rovni v hospodě na Šanghaji, aby si společně zahráli a zazpívali známé trempské písně. Stylově doprovodili zajímavou besedu o historii osidlování amerického území, poutavé vyprávění o válce Severu a Jihu, o podílu Čechů, kteří se díky vzdělání, umění číst, psát a počítat dobře uplatnili a prosadili, o nechvalně známých osobnostech zabijáků a pod. Velkým koníčkem Luboše Hašlara jsou zbraně. Na besedu s sebou přivezl krásné pušky i revolvery. Především přítomné muže představení jednotlivých zbraní velice zaujalo.

 

 ********************************************************************************

Srdečně zveme
děti a rodiče, babičky a dědečky, tety a strýčky
na společné tvoření

 

PODZIMNÍ RODINNOU

 

TVŮRČÍ DÍLNU

 

se ZDEŇKOU BRIXOVOU

 

VE ČTVRTEK 31. ŘÍJNA 2013

 

v 16.00 DO KNIHOVNY

 

S sebou si přineste nesušené

 

zajímavě barevné menší listy,

 

skleničku po kompotu nebo zavařenině

 

a hlavně dobrou náladu.

**************************************

V sobotu 26. října 2013
uctíme
u příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky
památku místních padlých občanů
položením květin ke dvěma pomníkům
a symbolicky u jednoho hrobu
na katastru obce Libošovice.

Za účasti vojenské historické jednoty
ze Železnice

v 15.00 hodin v Nepřívěci,
a v 15.45 hodin na Rytířově Lhotě
a v 16.30 u hrobu Josefa Šimka
na starém hřbitově u kostela sv. Prokopa
v Libošovicích.

 

 

 

Od 17 hodin
bude slavnostní program pokračovat
v hotelu Český ráj v Libošovicích
besedou
s vojenským historikem
Plk.PhDr. Eduardem STEHLÍKEM

za účasti
Pěveckého sboru Stojmír a Bendl,
historika a archiváře Karola BÍLKA,
Josefa Kettnera,
vojenské historické jednotky ze Železnice
a dalších vzácných hostů.

 *****************************************************************************

 

Srdečně zveme
děti a rodiče, babičky a dědečky, tety a strýčky
na společné tvoření

 

PODZIMNÍ RODINNOU

 

TVŮRČÍ DÍLNU

 

se ZDEŇKOU BRIXOVOU

 

VE ČTVRTEK 31. ŘÍJNA 2013

 

v 16.00 DO KNIHOVNY

 

 

 

S sebou si přineste nesušené

 

zajímavě barevné menší listy,

 

skleničku po kompotu nebo zavařenině

 

a hlavně dobrou náladu.

 

 

 

*************************************

 

V sobotu 12. října v 16 hodin
se v knihovně konalo

přátelské vzpomínkové setkání
s promítáním fotografií

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ

Vzácným hostem sobotního podvečera
byl pan Jiří ZEJBRLÍK,
který v šedesátých letech společně
s manželkou Jarmilou výrazně přispěl
k rozkvětu kulturního, společnského

i sportovního života v Libošovicích.

Známé a oblíbené melodie

z let šedesátých zahrál

hudebník a jazzmen tělem i duší

František Fredy Kozderka Malechovický

 

O promítání pamětnických fotografií
se tradičně postaral

Míra Vaněk.

Děkujeme všem za pomoc a podporu!

**************************************************************************

 

 V sobotu 5. října v 16 hodin
vás zveme na vernisáž podzimní výstavy
malíře a skvělého restaurátora
PAVLA RYBKY
Z ČELÁKOVIC
PRŮŘEZ VÝTVARNOU TVORBOU
S VYUŽITÍM RŮZNÝCH TECHNIK

 

Výstavu zahájí akademický malíř a grafik
VÁCLAV ŠEVČÍK
a ředitelka Městské knihovny Čelákovice
SOŇA HUSÁRIKOVÁ
Za houslového doprovodu

JAROSLAVY PETRÁSKOVÉ

zazpívá

VERONIKA VILDMANOVÁ

 

 

 

********************************************************************************

Ve čtvrtek 3. října 2013

 

 

 se od 18 hodin koná

beseda

se soboteckou obvodní lékařkou

 

MUDr. Andreou FRAŇKOVOU

 

 Srdečně Vás zveme na setkání s naší paní doktorkou, která ráda přítomné posluchače seznámí s možnostmi předcházení a léčení nejrůznějších nemocí, např. vysokého tlaku, zvýšeného cholesterolu v krvi, cukrovky, chorob srdce, cévní mozkové příhody
a dalších onemocnění, jejichž výskyt stále stoupá.

Posluchači si mohou připravit jakýkoli dotaz

 

 týkající se jejich zdraví nebo životního stylu.

 

 

****************************************************************

 

21. září uplynulo 132 let

od narození pana Antonína Bocha,

který celý život učil

na Obecné škole v Libošovicích.
Od 3. srpna letošního roku

nese naše knihovna jeho jméno.

 

**************

 

 

****

  23. SRPNA 2013
SI PŘIPOMÍNÁME 180. VÝROČÍ

 

PUTOVÁNÍ BÁSNÍKA K. H. MÁCHY

 

PO LIBOŠOVICKU

 

 Z DENÍKU KARLA HYNKA MÁCHY

 

 Z CESTY DO KRKONOŠ Z PRAHY

 

PÁTEK 23. SRPNA 1833

 

„RÁNO ČASNĚ PUJDEME DO VALEČOVA,

ODSUĎ PŘES KNĚŽMOSTÍ DO KOSTI;

ZDE ZUSTANEME DO JEDENÁCTI HODIN,

ODSUĎ NA TROSKY, ZDE DO 4 HODIN,

PAK NA HRUBOU SKÁLU.

ZDE ZUSTANEME PŘES NOC.“

 

 

 

 

************************************************************

 2. sjezd rodáků a přátel Libošovicka
660 let obce Libošovice
120 let Sboru dobrovolných hasičů Libošovice

 

Program oslav

 

Sobota 3. 8. 2013

 

9 hod. zahájení - moderuje Alena Anna Kyselo

 

9.30 hod. Obecní úřad Libošovice

uvedení knihy

  Cestička k domovu známě se vine


slavnostní pojmenování knihovny

 Knihovna Antonína Bocha Libošovice


10 –12. hod. ukázky historické a současné požární techniky

(výstava bude probíhat během celého dne)

10 –13.hod. Příchvojanka

hraje k tanci a poslechu
13-14.hod. Perníková chaloupka

divadelní spolek DUHA Polná (dětské)
14.30 -17.hod. Krkonošská dechovka

hraje k tanci a poslechu
17.30-19hod. Kuchařka a generál

aneb druhá míza

 divadelní spolek Červený Kostelec (dospělí)
21.hod. Večerní zábava - hraje Žold classic rock

 

Po celý den v mateřské škole
 výstava kronikářů, historických pohlednic
a fotografií

 

Na Obecním úřadě v zasedací místnosti

 po celý den promítáme fotografie získané
od pamětníků a další zajímavé videosnímky
se vztahem k Libošovicku

PODROBNOSTI NA PLAKÁTKU


V kostele sv. Prokopa výstava historie vzniku Domova pokojného stáří Charity
a den otevřených dveří

 

Pro děti - houpačky, kolotoče, malování na obličej, trdelník
výtvarná dílna Zdeňky Brixové

 sklářská dílna Dagmar Eršilové

vlnařská dílna Ivy Olšové
Podkrkonošský obchod s kořením PESO

 

Občerstvení zajištěno po celý den:
koloniál Libošovice, hotel Český ráj,

penzion DONI
Vstupné 50Kč, děti zdarma

 

 

 ***************************************************************************

V pondělí 1. července 2013 od 17 hodin
v kostele Nalezení sv. Kříže v Nepřívěci
LETNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
Veronika Vildmanová
zpěv
Zdeňka Nečesaná
varhany 

 

 

NEPŘÍVĚCKÝ KOSTELÍČEK

 Nejstarší písemná zpráva o Nepřívěci je z roku 1255. Tím je tato obec první písemně doloženou vsí na Sobotecku. Ve 13. století byl pravděpodobně postaven i kostel Nalezení sv. Kříže. O století později, v roce 1358, je jmenovitě doložen první nepřívěcký farář Jan. Vedle kostela stála dřevěná zvonice s malým zvonkem. V roce 1605 sem kostecký pán Oldřich Felix Popel z Lobkovic pořídil dva velké zvony, z nichž jeden byl v roce 1916 shozen dolů, roztlučen na kusy a použit na válečné účely. Měřil v průměru 112 cm a na výšku 85 cm. Márnice, která stála na severní straně kostela, byla v roce 1949 zbourána.

V 16. století se v Nepřívěci narodil pozdější jičínský děkan a náboženský spisovatel Jan Oxipeus (asi 1537 – 1604), v 17. století je doložen nepřívěcký kněz Matyáš Němej. Pak byla zdejší farnost zrušena a připojena k Sobotce.

Od 18. století začíná tradice slavných květnových nepřívěckých poutí.
V té době byl kostel částečně zbarokizován a byla postavena i nová zděná šestiboká zvonice. V roce 1786 na ni zhotovil tesař Jan Hájek novou střechu a na jeden trám vyryl pamětní zápis.

Od roku 1973 byl kostel uzavřen, protože v přední části kostela hrozilo sesutí stropu. O tři roky později se místní občané ve spolupráci s děkanským úřadem
v Sobotce postarali o opravu kostela jak uvnitř tak i zvenčí. Byla udělána nová omítka, oplechovány věžičky, zhotoveny nové dveře a okna. Ve štítu kostela kdysi bývaly hodiny, během času zmizely a zůstal po nich prázdný otvor. Na jednom hrobě, který patří panu Jaroslavu Blažkovi z čp. 22, byla socha anděla. Po dohodě s panem Blažkem bylo rozhodnuto, že se socha anděla přemístí do štítu kostela, kde kdysi bývaly hodiny. Dne 11. listopadu 1978 tento záměr uskutečnil pan Jaroslav Blažek a pan Josef Drbohlav. Od roku 1979 se v kostele opět konají pohřební a jiné církevní obřady. V červenci 2012 se zde konala krásná svatba.

 

Z neděle na pondělí dne 22. dubna 1991 byl nepřívěcký kostel poprvé vykraden. Z oltáře byla odcizena gotická pozlacená soška Panny Marie s Jezulátkem z konce 15. století. Byla vysoká 115 cm. Její hodnota byla asi půl milionu korun. V kostele byla jistě od 14. století. Zároveň byly z oltáře odcizeny dvě sošky andělů, které měly cenu 100 000 korun.

Dne 3. srpna 1994 byl kostel vykraden podruhé. Tentokráte zloději odvezli vše, takže v kostele zůstaly jen holé zdi. Zmizelo 7 soch a cenné ornamenty
z kazatelny.

Součástí dnešního koncertu je slavnostní předání sochy Panny Marie s Jezulátkem, která se stane trvalou ozdobou interiéru kostela. Děkujeme panu Václavu Ševčíkovi za jeho dar.

 

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
BUDE VĚNOVÁNO NA NÁKUP KNIH POŘADATELSKÉ KNIHOVNĚ V LIBOŠOVICÍCH .
Děkujeme Vám a přejeme příjemný kulturní zážitek.

 

 

 

 

*******************************************************************************

 

V úterý 2. července 2013 od 9 hodin 

 

 u příležitosti
90. výročí vysílání Československého rozhlasu
a 60. výročí vysílání Československé televize
v hotelu Český ráj

 

v Libošovicích

přátelské setkání a beseda
s moderátorem, rozhlasovým a televizním redaktorem,
cestovatelem a autorem zajímavých knih
VÁCLAVEM ŽMOLÍKEM
Součástí programu je možnost zakoupení knih
Václava Žmolíka a autogramiáda 

 

 

 

***********************************************************************************

 

V úterý 2. července od 20 hodin

 

v hotelu Český ráj v Libošovicích

POETICKÝ VEČER
OD MÁCHY K JAZZU

 

Putování Karla Hynka Máchy Českým rájem,
Podbezdězím, ale také italskými Dolomity
představí Miroslav Koloc
za hudebního doprovodu
Františka Kozderky PIANO
Karla Schreibera HOUSLE
Lydie Dostálové ZPĚV

************************************************
U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ PUTOVÁNÍ BÁSNÍKA
ČESKÝM RÁJEM

BUDE V LIBOŠOVICÍCH V 17 HODIN
SLAVNOSTNĚ ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA

 

 

 

 

***********************************************************************************

 

Ve středu 3. července 2013 od 9 hodin

 

v hotelu Český ráj v Libošovicích
přátelské setkání a besedu s historikem
PhDr. Jaroslavem ŠEDIVÝM
Součástí prodej knih a autogramiáda.

 

 
****************************************************************************************

Co jsem se tu nachodil, v ruce hůl a klobouk v týl s plůtky, dvorky, okénečky, vždycky jsem se pozdravil.

  Fráňa Šrámek

 

Obecní úřad Libošovice a Místní knihovna Libošovice

ve spolupráci s RV SKIP 08 v Hradci Králové,

s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně a s Knihovnou Fráni Šrámka v Sobotce

pořádají

v průběhu festivalu Šrámkova Sobotka

s mottem

JAK JE TO VLASTNĚ S TÍM HUMOREM?

ve dnech 1. - 3. července 2013

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SPŘÍZNĚNÝCH KNIHOVNICKÝCH DUŠÍ

 

Program:

 

pondělí 1. července 2013

 

(příjezd do Sobotky v průběhu dopoledne, v knihovně možnost odložení zavazadel)

 9.00 přednáška v sále spořitelny v Sobotce

(v případě zájmu o přednášky a jiné akce ŠS naleznete podrobný program na adrese:http://www.sramkovasobotka.cz/)

13.00 slavnostní zahájení v obřadní síni
Městského úřadu v Sobotce s následující besedou

SE SOBOTKOU V SOBOTCE

 s aforistou a autorem pohádek PhDr. Janem Sobotkou

(15.30 odchod pěšky nebo odjezd linkovým autobusem v 16.05 do Nepřívěce,

zavazadla budou odvezena autem)

17.00 charitativní koncert v kostele
Nalezení sv. Kříže v Nepřívěci

(18.30 přesun do Libošovic, ubytování a večeře)

20.00 přátelský večer v hotelu Český ráj v Libošovicích

KAM JSME DOŠLI ANEB DVACET LET POTÉ

 

úterý 2. července
9.00 beseda s publicistou a moderátorem
Václavem Žmolíkem v Libošovicích

(11.02 odjezd do Sobotky linkovým autobusem)

 13.00 Šolcův statek v Sobotce – uvedení sborníku
„PANU PROFESOROVI S ÚCTOU“

k životnímu jubileu prof. Aleše Fetterse

(zpět do Libošovic lze procházkou nebo linkovým autobusem v 16. 05)

17.00 slavnostní odhalení pamětní desky
K. H. Máchovi v Libošovicích

 20.00 OD MÁCHY K JAZZU
literárně hudební pořad v hotelu Český ráj v Libošovicích

 

 středa 3. července

9.00 setkání s historikem, diplomatem a bývalým ministrem zahraničí PhDr. Jaroslavem Šedivým v Libošovicích

 

Za příznivého počasí následuje literárně vlastivědná procházka po kosteckém panství
(s obědem v hotelu pod hradem Kost)

 do Cimrmanova Liptákova a do Sobotky
na festival Šrámkova Sobotka
(dle domluvy možnost převezení autem)

15.00 společné ukončení setkání v sobotecké knihovně

http://www.sramkovasobotka.cz/

 

 

 ****************************************************************************

 

Myslivecké sdružení Libošovice

Sdružení dobrovolných hasičů Libošovice

Obecní úřad Libošovice – kulturní komise

Místní knihovna Libošovice a CHKO Český ráj

pořádají k oslavě

MĚSÍCE MYSLIVOSTI a DNE DĚTÍ

v sobotu 8. června 2013

10.00 - 14.00 hodin

 

MYSLIVECKÝ DEN

PRO CELOU RODINU

 

Pestrý program pro malé i velké přátele přírody
se koná v Prokopském údolí

v mysliveckém zařízení.

 

Těšíme se i na Vaši účast.

*****************************************

 

Obecní úřad Libošovice
Občanské sdružení Malechovice
Místní knihovna Libošovice
pořádají

 

v hotelu Český ráj

 


v sobotu 18. května 2013

v 17.00 hodin

 


MÁJOVÉ POETICKÉ
POSEZENÍ


ČESKÝ RÁJ – MÁ LÁSKA

 


verše JOSEFA BROŽE recituje Petr Pešek


fotografie MIROSLAVA KOLOCE


hudební improvizace FRANTIŠEK KOZDERKA

****************

Součástí přátelského setkání

možnost zakoupení
a autogramiáda knih básníka Českého ráje
JOSEFA BROŽE

www.malechovice.cz

 

 ********************************************************************************

 

V sobotu 13. dubna 2013 se od 16 hodin
 konala beseda
s Doc.Ing. MILANEM KÁLALEM, CSc.
s rodákem z Mladějova v Čechách
Můžeme pochopit vesmír,
ve kterém žijeme?
Zajímavé, přátelské setkání
s vynikajícím vědeckým pracovníkem,
odborníkem na zdroje energie pro lidstvo,
zaujalo posluchači zcela zaplněný prostor

naší knihovny.

 

**********************

 

 BŘEZEN MĚSÍC ĆTENÁŘŮ

 

 

 

POZOR! POZOR! POZOR!

 

SOUTĚŽ O NÁZEV KNIHY VĚNOVANÉ LIBOŠOVICKU!!!

 

OBECNÍ ÚŘAD LIBOŠOVICE

MÍSTNÍ KNIHOVNA LIBOŠOVICE

VYHLAŠUJÍ V BŘEZNU MĚSÍCI ČTENÁŘŮ SOUTĚŽ O NÁZEV KNIHY,

 

KTERÁ SVÝM OBSAHEM NAVÁŽE

 

NA CESTIČKU K DOMOVU,

 

PUBLIKACI VYDANOU V ROCE 2003

 

K I. SJEZDU RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBOŠOVICKA

 

 

 

NAVRŽENÝ NÁZEV KNIHY

 

O HISTORII A SOUČASNOSTI LIBOŠOVICKA,

 

LIBOŠOVIC A DALŠÍCH DEVÍTI PŘIDRUŽENÝCH OBCÍ,

 

MŮŽETE PŘEDAT

 

V PRŮBĚHU MĚSÍCE BŘEZNA 2013

 

OSOBNĚ NEBO POSLAT POŠTOU

 

NA ADRESU OBECNÍ ÚŘAD LIBOŠOVICE,

 

psč 507 44

 

 

 

NEBO ELEKTRONICKYLIBOSOVICE@CRAJ.CZ

 

 

 

*****************************

 

VÍTĚZNÝ NÁZEV POUŽIJEME

 

DO NÁZVU NOVÉ KNIHY

 

VYDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI

 

II. SJEZDU RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBOŠOVICKA,

 

KTERÝ SE USKUTEČNÍ

 

O VÍKENDU 3. - 4. SRPNA 2013

 

 

 

AUTOR VYBRANÉHO NÁZVU KNIHY

 

BUDE ODMĚNĚN

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


V sobotu 23. března v 16 hodin
se konala zajímavá cestopisná beseda
s ukázkou tradičního tance a promítáním

 

Na skládačce po sedmi ostrovech
Francouzské Polynésie

 

se SLÁVKOU CHRPOVOU

 

šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika

 

*****

Besedě předcházela
od 15. 30 hod.
v Galerii Na návsi
vernisáž výstavy kreseb
PŘEMYSLA DOLENSKÉHO,
dědečka cykloturistky
a novinářky
Slávky Chrpové.

********************

 

Ve spolupráci s Domovem pokojného stáří v Libošovicích

 

výtvarnicí Zdeňkou Filipcovou

 

RODINNÁ

 

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

 

Srdečně zveme děti a rodiče,

 

babičky a dědečky na společné tvoření

 

a těšení na svátky jara

 

VE STŘEDU 20. BŘEZNA 2013

 

V 16.00 DO KNIHOVNY

 

 ************************************************************

 

SOBOTA 9. BŘEZNA V 16 HODIN

 

 

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ

 

S VÁCLAVEM BEČVÁROVSKÝM

 

MLADOBOLESLAVSKÝM ATLETEM A HOKEJISTOU,

 

OLD SKAUTEM A CHATAŘEM ZE ZÁHORSKA, DRŽITELEM "CENY MĚSTA MLADÁ BOLESLAV"

 

ZA ROK 2012

 

 

*********************************************

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

 

 

v průběhu měsíce února

 

a března je možné

 

si vypůjčit

ČTEČKU KNIH

 

********************************************************

Čtenáře a příznivce dobrého humoru

 

co nejsrdečněji zveme

 

V SOBOTU 2. ÚNORA 2013 v 16 HODIN

 

na první letošní besedu

 

ČETNICKÉ HUMORESKY

 

s duchovním otcem oblíbeného televizního seriálu, spisovatelem

 

a autorem námětů mnoha dílů Četnických humoresek

 

 Plk. JUDr. MICHALEM DLOUHÝM Ph.D.

 

členem Společnosti pro kriminalistiku a OS Četnická pátrací stanice Praha.

 

Součástí přátelského setkání bude prodej knih Michala Dlouhého
s autogramiádou –
www.cetnik-michal-dlouhy.cz

 

Od 15. 30 hod. se koná v Galerii Na návsi

 

slavnostní vernisáž únorové výstavy

 

Nataši a Jaroslava Kalouskových

 

ze Železnice.

 

 *******************************************

 

Nejpilnější čtenářky knihovny v roce 2012

 

DĚTI

 

1. Markéta Maděrová   59 výpůjček

 

2. Michaela Maděrová  57 výpůjček

 

          3. Jana Kubátová          38 výpůjček         

 

DOSPĚLÍ

 

1. Věra Stryalová        172 výpůjček

 

2. Olga Berková          125 výpůjček

 

3. Anna Čubanová      119 výpůjček

 

***********************************************************

Zveme vás

  

v pátek 21. prosince 2012 od 19 hodin

 

na předvánoční přátelské setkání

a besedu spojenou s uvedením nové knihy

 

PŘÍBĚHY PŘEDMĚTŮ

 

publicisty, rozhlasového a televizního moderátora

a chalupáře z Hubojed

 

VÁCLAVA ŽMOLÍKA

 

Bugatka Elišky Junkové, kulečník kancléře Metternicha, osobní výtah císaře pána nebo salónní vůz Ferdinand d'Este, který později využívali i Edvard Beneš či Emil Hácha, to jsou hlavní hrdinové příběhů. Autoři původního televizního pořadu neúnavně pátrali v archivech a zpovídali pamětníky a nyní se o své objevy podělí i ve stejnojmenné knize.

 

Dvanáct předmětů a dvanáct osudů jejich majitelů vyprávějí dokumentarista Jiří Střecha

a publicista a moderátor Václav Žmolík zajímavě, citlivě a s vědomím souvislostí. Při sběru podkladů a při natáčení pročetli stohy knih a archivních dokumentů, prohlédli stovky fotografií
a najezdili tisíce kilometrů. Získali tak mnoho informací, které dosud nikde nebyly publikovány.

 

Součástí přátelského setkání bude možnost zakoupení
a autogramiáda nové knihy Václava Žmolíka,

náš tip na knižní vánoční dárek.

 

**********************************************************

 

 

V pátek 7. prosince 2012 od 19 hodin

 

 

si vás, přátele a příznivce naší knihovny,

 

 

dovolujeme pozvat na netradiční setkání

 

s knížetem českých básníků a dobrým jazzem

 

ADVENTNÍ

 

POETICKÉ POSEZENÍ

 

aneb

 

od MÁCHY k JAZZU

 

 

Putování Karla Hynka Máchy Českým rájem,
Podbezdězím, ale také italskými Dolomity
představí

 

Miroslav Koloc
za hudebního doprovodu
Františka Kozderky

Karla Schreibera a zpěvačky Lydie

 

**************************************************************************************

 

 

 

 

pořádají

ve spolupráci se soboteckou praktickou lékařkou

a primářkou neurologického oddělení Masarykovy nemocnice v Jilemnici

 

MUDr. Lucií Ježkovou

KURZ PRVNÍ POMOCI

 

Ruku na srdce, víme co dělat v případě zranění svého

nebo našich bližních? Víme co dělat v případě autonehody?

Odpovědi na základní otázky první pomoci

s praktickým nácvikem získáte

v pátek 9. listopadu 2012 od 19 hodin

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Besedu s Policií ČR

 

POMÁHAT A CHRÁNIT

 

Ochrana majetku občanů před trestnou činností

v pátek 16. listopadu od 19 hodin

v zasedací síni OÚ Libošovice

 

 

 

 

********************************************************************************************

 

WinkObecní úřad Libošovice – Místní knihovna LibošoviceSurprised

 

pořádají ve spolupráci

 

s hotelem Český ráj a Obecně prospěšnou společností pro Český ráj

 

Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří

 

 

 

tradiční cyklus podzimních besed

 

 

 

POSEZENÍ SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI“

 

 

V sobotu 24. listopadu 2012 od 19 hodin

 

budou v hotelu Český ráj v Libošovicích

 

vzácnými hosty manželé

 

PhDr. Naďa a Ing. Jaromír KUBŮ

 

 Návštěvníky besedy čeká vyprávění


o pestrém životě kastelána hradu Karlštejn,

 

o přípravě výstav a expozic našich hradů a zámků,

 

a řada jiných, zajímavých informací

 

včetně promítání filmového dokumentu.

 

Srdečně vás zveme na přátelské setkání.

 

 

 

 

****************************************************

Místní knihovna Libošovice

ve spolupráci se Zdeňkou Filipcovou pořádá

 

10.-11.11.2012 od 9.00 hod v restauraci Český ráj v Libošovicích

 

10.11.2012

 

9.00-18.00 hod Pletení z pedigu

- andělky, zvonky, lampičky, volná tvorba

- lektorka: Zdeňka Filipcová

- Cena: 9.00-13.00 hod 300 Kč, 9.00-18.00 hod 550 Kč

 

9.00-18.00 hod Tkaní na kartonku

- taštičky, kapsáře

- lektorka: Jana Strnadová

- Cena: 9.00-13.00 300Kč, 9.00-18.00 hod 550 Kč

 

9.00-13.00 hod Šperky z fima

- nová technika inkoustování

- lektorka: Aranka Novotná

- Cena: 300 Kč

 

14.00-18.00 hod Malování na sklo

- malování drobných předmětů

- lektorka: Zuzana Millerová

- Cena: 400 Kč

 

Kontakt: Tel.: 604 67 08 58

Email: zpodhury-kosiky@seznam.cz

V případě zájmu pedig a tkaní i v neděli

Možnost oběda v restauraci Český ráj

!!! DOPORUČUJI !!!

 

 

 

**************************************************

 

 

 

 

 

OBRÁZEK : tyden-knihoven-2012.jpg 

 

V PÁTEK 5. října 2012 od 19 hodin

 

 

 

v hotelu Český ráj v Libošovicích

 

 

 

představí historik a archivář KAROL BÍLEK

 

 

 

 

 

 

 

Jana Bedřicha NOVÁKA, ředitele Zemského archivu v Praze,

 

 

 

u příležitosti 140. výročí jeho narození

 

 

 

a

 

 

 

Václava ŠEVČÍKA, akademického malíře a grafika,

 

 

 

k oslavě jeho osmdesátých narozenin

 

 

 

 

 

**********

 

 

 

 

 

Besedě předchází od 18 hodin

 

 

 

slavnostní vernisáž výstavy

 

 

 

VÁCLAVA ŠEVČÍKA

 

 

 

v GALERII NA NÁVSI

 

 

 

v budově obecního úřadu

 

OBRÁZEK : tk2012.jpg 

 

 

 

 

 

Smile

 

 

 

 

 

Upozornění pro čtenáře knihovny

 

 

 

 

 

V pátek 28. září, v den státního svátku sv. Václava, bude knihovna normálně otevřena

 

 

 

 

 

pátek 16.00 – 18.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cool Innocent Wink

 

 

 

Již v pátek 7. září 2012

 

se můžete osobně seznámit,

 

 

 

případně zapůjčit domů,

 

 

 

 

 

 

 

ČTEČKU KNIH

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************

 

OBRÁZEK : plakat_lib.jpg


 

OBRÁZEK : luniaczek.jpg

 

 

 *************************************************************

OBRÁZEK : braunova.jpg

 

 Nahlédnutí do Ruska
V p
OBRÁZEK : bmc_logo_portlet.gifátek 23. března se v příjemné sousedské atmosféře sešli příznivci cestování z blízka i z dáli. Emeritní knihovnice Olga Jakubková, bývalá starostka městečka Železnice, zavedla slovem i obrazem posluchače do dvou velkých měst Ruska, do Moskvy a Petrohradu. Vzdělaná cestovatelka a vtipná popularizátorka poznávání cizích zemí se vypravila na dovolenou s dcerou, která návštěvu obou významých historických měst zaznamenala na kvalitních fotografiích. Dobře v paměti uložené školní znalosti ruštiny a dějepisu přišly paní Olze vhod. Stejně jako u nás se i v Rusku vzácné památky nákladně opravují a zpřístupňují veřejnosti.  Návštěva země, ke které má mnoho našich lidí averzi, stojí ale za to. Děkujeme paní Olze Jakubcové za čas, který nám věnovala.OBRÁZEK : rusko1.jpg

KissKissKiss

Návštěva Mateřské školy

V pátek 2. března 2012 navštívila poprvé knihovnu místní Mateřská škola Libošovice. V úvodu přátelského setkání se paní knihovnice a děti postupně představily. Několik odvážnějších recitátorů předneslo básničky. Pak si už všichni s chutí prohlíželi připravené knížky. Příjemná dopolední hodinka utekla OBRÁZEK : plakat_bmc_2012.jpgjako voda. Protože tématem letošního měsíce března je  "Sladký život s knihovnou", dostaly všechny děti při odchodu čokoládu s kocourem Mikešem, pohádkovým patronem libošovické knihovny. Těšíme se na další pravidelné návštěvy a příjemnou spolupráci.

OBRÁZEK : ms_2.3_.12_.jpg

 


 

 

 

OBRÁZEK : beseda.jpg

 


 

Počítačový kurz pro začátečníky 

 OBRÁZEK : obrazek_2.jpg

 

Přihláška ve formátu Microsoft Word

 

***

 

 

Pátek 6.1.2012 16.00 hod.

Zahájení obnovené činnosti knihovny

OBRÁZEK : pozvanka1.jpg