Naposledy aktualizováno: 18.08.2019 18:55:58
logo

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

 

Díky naší výborné spolupráci

 

s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně

 

je náš stálý knihovní fond obohacen

 

a pravidelně obměňován o novinky a další knihy

 

z výměnného fondu.

 

 

Nové knihy dovezené pro vás z Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně

1_lib.jpg 1_lib2.jpg