Naposledy aktualizováno: 12.09.2021 19:19:00
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

 

OBRÁZEK : galerie_uvod.jpgOBRÁZEK : bar63.gif

TENTO ZPŮSOB LÉTA

ZDÁ SE MI PONĚKUD ŠŤASTNÝM

GALERIE NA NÁVSI
a autor LIBOR HOFMAN
si Vás dovolují pozvat 
na výstavu akvarelů
z Českého ráje i odjinud,
kteroužto lze shlédnout 
do konce letních prázdnin 2021
v otevíracích hodinách obecního úřadu
nebo knihovny. 
***********************
PODZIMNÍ VÝSTAVOU
v Galerii Na návsi
připomínáme 100. výročí narození
rodáka z Lomnice nad Popelkou
JOSEFA KÁBRTA
(14. října 1920 - 7. února 1989)
vynikajícího výtvarníka animovaného filmu,
režiséra, malíře a grafika.

Výběr z grafického díla skvělého umělce
 ze své sbírky připravila
a výstavu do Libošovic zapůjčila
sběratelka a výtvarnice
MARIE RUMLAROVÁ
z Hradce KrálovéV pátek 18. září bude možné naposledy
shlédnout krásné obrazy,
obrázky a kresby mladé výtvarnice
Emy Prudičové
z Libošovic.
Foto z opožděné vernisáže
ve FOTOGALERII
V průběhu měsíce srpna 2020

si můžete prohlédnout krásné obrazy,
obrázky a kresby mladé výtvarnice
Emičky Prudičové
z Libošovic
*****
Výstava RSDr. Jaroslava KUNSTA

OBRAZY A OBRÁZKY
v Galerii Na návsi
ČERVEN - ČERVENEC 2020
*****

Galerie Na návsi
výstava HRAD KOST
na dobových pohlednicích, v literatuře,
na obrazech, fotografiích
ze sbírky Pavla Pospíšila,
k poctě 150. výročí narození
historika prof. Josefa Pekaře,

je do konce května 2020 připravená
přivítat zájemce, čtenáře i náhodné návštěvníky

"SNĚNÍ O KOSTI"
http://zpravyceskyraj.cz/category/kultura/

*****
ZVEME VÁS NA ZAJÍMAVOU VÝSTAVU

GRAFIČKY A MALÍŘKY
ANNY MACKOVÉ
ze Studeňan u Jičína
ZE SVÉ SBÍRKY PŘIPRAVILA
u příležitosti
50. výročí úmrtí umělkyně


sběratelka MARIE RUMLAROVÁ
z Hradce Králové

*****
SRDEČNĚ VÁS ZVEME

K NÁVŠTĚVĚ LETNÍ VÝSTAVY
V GALERII NA NÁVSI

ELIŠKA PEROUTKOVÁ
CESTA POUTNÍKOVA
...ten kdo tudy šel a cesty zdejší zná...

červen - červenec - srpen
výstava je přístupná v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny

*****

GALERII NA NÁVSI
ZDOBÍ
NOVÁ ZAJÍMAVÁ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
JITKY PÍRKOVÉ

Digitálně upravené
fotografie - obrazy
MARIÁNSKÉ ZAHRADY
si můžete prohlédnout
do 16. listopadu 2018
v úředních hodinách
obecního úřadu
nebo každý pátek odpoledne
v půjčovní době 15 - 18 hodin


*************************************************************
Srdečně zveme k návštěvě
prázdninové výstavy

HRY S PÍSMEM
typografická, kaligrafická a písmová exlibris

 

Exlibris je umělecké dílo, je vytvořeno původní grafickou technikou
(tisku z výšky, tisku z hloubky, litografií a pod.)
je vytištěno v omezeném nákladu
a zpravidla podepsáno a číslováno. Formálně exlibris obsahuje grafický motiv a tzv. legendu, tedy nápis Exlibris. Většinou grafický motiv dominuje a písmo, legenda,
je kdesi skrytá a omezuje se třeba na pouhé iniciály majitele, na druhé straně u exlibris kaligrafických je písmo samo grafickým motivem.
Exlibris vzniká na objednávku majitele a slouží k výměně s dalšími sběrateli.

 

Výstava, kterou připravila a zapůjčila výtvarnice a sběratelka
Marie Rumlarová z Hradce Králové,
je přístupná v průběhu července a srpna 2018
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny

 

v pátek 16.00 - 19.00 hodin.


Kiss

OBRAZ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

 

V DOBOVÉ KRITICE

 

Kriticky pohlížet na dílo, dejme tomu výtvarné dílo, v době jeho vzniku je velmi ošemetné.
Takový kritik netuší, jak výtvarné dílo prověří
kritik nejobjektivnější – totiž čas.
Mnohá výtvarná díla byla současníky odsouzena,
nepochopena, odmítnuta.
A dnes, jak rádi bychom se jimi doma kochali...

 

Slavnostní vernisáž výstavy,
kterou do Galerie Na návsi
zapůjčili Přátelé Šolcova statku
v Sobotce /Zdělanci/
se koná v sobotu 5. května 2018
v 16 hodin

 

**********

 

Výstava v Galerii Na návsi je přístupná
do 22. června 2018

v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00

 

***********************************************************

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
k návštěvě jarní výstavystarých pohlednic

HOTELY, RESTAURACE, HOSPODY
A HOSPŮDKY ČESKÉHO RÁJE
ze sbírky manželů
Zdeny a Jana DOUDOVÝCH

 

Výstava je přístupná v březnu a dubnu 2018
v úředních hodinách Obecního úřadu Libošovice
a v půjčovní době knihovny.

 

V sobotu 24. března v 16 hodin
srdečně zveme na přátelské setkání
se známými sběrateli.

 

PŘIJĎTE POBEJT

 

***

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA první VÝSTAVU roku 2018

ÚSMĚV VZBUZUJÍCÍ, PŮVABNÉ A VTIPNÉ
JSOU NOVOROČENKY
sobotecké chalupářky
výtvarnice
VENDULKY PRAŽSKÉ

*****
Plán výstav v roce 2018
leden - únor
NOVOROČENKY
VENDULKY PRAŽSKÉ
březen - duben
HOSPODY A RESTAURACE
na starých pohlednicích
ze sbírky
ZDENY A JANA DOUDOVÝCH
květen - červen
OBRAZ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V DOBOVÉ KRITICE

(Přátelé Šolcova statku)
červenec - srpen
TYPOGRAFICKÉ, KALIGRAFICKÉ
A PÍSMENNÉ EX LIBRIS
(ze sbírky Marie Rumlarové)
září - říjen
FOTOGRAFIE
JAROSLAVA NAJMANA
listopad - prosinec
OBRAZY
JANY KUBÁTOVÉ

****************

 

Srdečně zveme k návštěvě
poslední výstavy roku 2017

RSDr. JAROSLAV KUNST

 

OBRAZY A OBRÁZKY

 

Výstava je přístupná
v listopadu a prosinci 2017
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00 - 18.00

 

 

*************************************

 

POZVÁNKA
k návštěvě výstavy obrazů

VĚRY KLUCKÉ
Vernisáž výstavy se koná
v sobotu 30. září v 16 hodin.
Výstava je přístupná v září a říjnu 2017
v úředních hodinách

Obecního úřadu Libošovice
a v půjčovní době knihovny

v pátek 15.00 - 18.00 hodin

Smile

Srdečně zveme
k návštěvě první letošní výstavy

RSDr. JAROSLAVA KUNSTA

OBRAZY A OBRÁZKY

Výstava je přístupná v lednu a únoru 2017
v úředních hodinách OÚ Libošovice
a v půjčovní době knihovny v pátek 15.00 - 18.00

Přátelské setkání s malířem, včelařem, nadšeným obdivovatelem přírody,
krásy života a Českého ráje se koná

v sobotu 18. února 2017 v 16 hodin.

Na violoncello zahraje Mgr. Pavlína MARCÍNOVÁ

Úryvek z knížky Karla SLÁDKA
„ŽÍT S MOUDROSTÍ VČEL"
s ilustracemi Mgr. Doubravky FIŠEROVÉ

přečte herec a recitátor Josef KETTNER

 

 

 

*******************************************************************************

 

 

POZVÁNKA

 

na novou výstavu  fotografií

 

JIŘÍHO DEMLA

 

 

GALERIE NA NÁVSI

 

září - říjen

 

 

 VERNISÁŽ

 

sobota 1. října 2016 v 16 hodin

 

 

V kulturním programu vystoupí

 

 herec a recitátor JOSEF KETTNER

 

houslisté HANA A ŠTĚPÁN FOLPRECHTOVI

 

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

JARNÍ VÝSTAVA V BŘEZNU A DUBNU 2016

 

 

JARNÍ ČESKÝ RÁJ

OČIMA A OBJEKTIVEM

JAROSLAVA NAJMANA

 

viz. fotogalerie

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

Srdečně zveme přátele knihovny
a příznivce výtvarného umění
na výstavu

 

ZIMNÍ MOTIVY V GRAFICE

 

ze své sbírky grafické lístky

vybrala a uspořádala

sběratelka

 

MARIE RUMLAROVÁ

z Hradce králové

 

 

Výstava je přístupná
do 26. února 2016

v úřední dny OÚ Libošovice

a v půjčovní době knihovny

v pátek 15 - 18 hodin 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Srdečně zveme širokou veřejnost

 

 

k návštěvě podzimní výstavy fotografií

 

 

 

ČESKÝ RÁJ

 

 OČIMA A OBJEKTIVEM

 

 JAROSLAVA NAJMANA

 

 

 Výstava je přístupná

 

  v říjnu a v listopadu 2015

 

v úředních hodinách OÚ Libošovice
 a v půjčovní době knihovny

 

 

 

v pátek 15.00  - 18.00

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Zveme vás k návštěvě prázdninové výstavy pořádané k uctění památky

600. výročí upálení Mistra Jana Husa

 

NEJSTARŠÍ SOCHY A POMNÍKY

MISTRA JANA HUSA

 

V sobotu 18. července 2015 v 18 hodin

se koná beseda se sběratelem

KARLEM ČERMÁKEM,

který kopie pohlednic a fotografií na výstavku poskytl.

 

 

*******************************************************************************

 

V průběhu měsíce května a června 2015
zveme čtenáře a návštěvníky knihovny
k návštěvě zajímavé výstavy
v Galerii Na návsi
 

 

 SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

 

 

ve výtvarném umění

 

 

 

 Beseda se sběratelkou
 

 

Marií RUMLAROVOU,

 

 

 

která výstavu připravila a do Libošovic zapůjčila,
se koná

 

 

 

v sobotu 23. května 2015 v 17 hodin.

 

 

 

Výstava je přístupná
v úředních hodinách OÚ Libošovice
 a v půjčovní době knihovny
v pátek 15.00  - 18.00 hodin.

 

 

 Těšíme i na vaši návštěvu.

 

*************************************

BŘEZEN 2015

 

JULSKÉ ALPY

OBJEKTIVEM FOTOGRAFA

JOSEFA VITÁKA

 Vernisáž výstavy v sobotu 7. března 2015 v 16 hodin

 

 

**************************************************************************
 ÚNOR 2015

 SVĚT OČIMA INDICKÝCH DĚTÍ

 

Obrázky namalované indickými dětmi přivezla
ze svého pobytu v Indii

 

JITKA CHRTKOVÁ

ze Sobotky,

která učila v indických školách
děti ze slumu.

*******

Autory obrázků blíže představí
a o své zážitky z pobytu v INDII
se Jitka Chrtková

s posluchači ráda podělí

v sobotu 7. února 2015 od 16 hodin.

 

 

************************************************************************

V průběhu měsíce prosince 2014
a ledna 2015

si vás dovolujeme srdečně pozvat

k návštěvě

Galerie Na návsi

Kiss

Ve spolupráci
se Základní školou v Sobotce

jsme pro vás připravili

  ZIMNÍ VÝSTAVU

 

DĚTSKÝCH  VÝTVARNÝCH  PRACÍ

 

 

Výstava je přístupná v úřední hodiny
OÚ Libošovice a v půjčovní den knihovny,

 

v pátek 15 – 18 hodin.

TĚŠÍME SE I NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODZIMNÍ VÝSTAVY

ŘÍJEN - LISTOPAD 2014

 

TOULÁNÍ KRAJINOU

ČESKÉHO RÁJE

  

 

v díle malíře krajináře

JIŘÍHO QIDO VALTERA

 

 drobných výrobků z přírodních materiálů  ŠTĚPÁNKY ČUBANOVÉ

 

 

***************************

Fotografická výstava

 

LÉTO A MOŘE - ŽENA A MÓDA

 

OBJEKTIVEM FOTOGRAFA

 

JOSEFA VITÁKA

  

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ,

  V SOBOTU 2. SRPNA V 17 HOD., 

 

 

 Výstava je přístupná v průběhu měsíce srpna a září 2014.

 

**************************

OD 2. ČERVNA DO 31. ČERVENCE

 

k prohlédnutí

 

 

 

PRODEJNÍ VÝSTAVY OBRAZŮ

 

KRESLENÝCH PASTELKAMI

 

 

 

A VLNĚNÝCH KABELEK

 

S PLSTĚNOU APLIKACÍ

 

 

 

VÝTVARNICE

 

 

 

RENATY ŠTĚPÁNKOVÉ

 

 

 

Z JIČÍNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Štěpánková

 

…narozena ve znamení Raka

 

…zaměstnaná v propagačním oddělení KZMJ

 

…dvě děti – Matěj a Lucie

 

…jeden vnuk – Matouš

 

…..jeden partner -Miroslav

 

…jeden kocour – Fugas

 

…..nový přírůstek od sousedů kočička- Katy

 

                             

 

 

 

 

Renata první pastelkový obraz  nakreslila v roce 2008 a od té doby si pravidelně zpříjemňuje večery ztvárňováním oblíbených míst, zvířat i fantazií…

 

 

 

Proč právě „pastelkové obrazy“?

 

 

 

Pár let si v mysli nosila vzpomínku na jednu z výtvarnic, která během festivalu „Jičín město pohádky“ vykreslovala pastelkami pohádkové obrazy před zraky kolemjdoucích. Tenkrát ji tato technika, pohádková nadpřirozenost jejich děl a možná i osobitost oné dámy, velice nadchla.

 

Za nějaký čas sama našla v kreslení příjemnou formu relaxace a tvořivosti. Když v okruhu svých přátel sklidila úspěch, přijala nabídku svá díla ukázat veřejnosti.

 

Kreslení se stalo její velkou zálibou, která ji naplňuje a zároveň dělá radost i jejím přátelům a rodině, které kresbami obdarovává.

 

 

 

 

 

 

 

Přehled proběhlých výstav : GALERIE VOKŠICE U JIČÍNA,

 

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE JIČÍN, KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA JIČÍN, ZÁMEK HUMPRECHT SOBOTKA, GALERIE NA ŠPEJCHARU V BUKVICI.   

 

 

************************

PANU UČITELI S LÁSKOU

 

jarní výstava
připravená k 60. výročí úmrtí
řídícího učitele
Antonína Bocha
( 21. 9. 1881 – 19. 4. 1954)

 

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ SE KONÁ
V SOBOTU 12. DUBNA V 17 HODIN

 

S NAVAZUJÍCÍ BESEDOU
O LIBOŠOVICKÉ ŠKOLE
PŘIPRAVENOU K POCTĚ VENKOVSKÝCH UČITELEK A UČITELŮ

 

historikem a archivářem
KAROLEM BÍLKEM

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  BŘEZEN 2014

 

výstava dokumentů a fotografií

 


BOHEMIA MIA
uspořádaná u příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války

ITALSKÁ FRONTA
A ITALŠTÍ CIVILISTÉ U NÁS

VÁLEČNÁ EPIZODA Z LET 1915 - 1919GALERIE NA NÁVSI
je přístupná v úředních hodinách OÚ Libošovice
www.libosovice.craj.cz

 

a v půjčovní době knihovny

 

pátek 15.00 - 18.00

 

www.knihovnalibosovice.webk.cz*********************************************
Srdečně vás zveme k návštěvě první výstavy

roku 2014.

 

Staré pohlednice ze sbírky

 

ZDEŇKY a JANA DOUDOVÝCH

 

„ČESKÝ RÁJ V ZIMĚ“

si můžete prohlédnout v Galerii Na návsi

v průběhu měsíce ledna a února 2014

 

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY

SE KONÁ V SOBOTU 18. LEDNA 2014 V 16 HODIN

 

Výstava je přístupná v úředních hodinách OÚ Libošovice

www.libosovice.craj.cz

a v půjčovní době knihovny

v pátek 15.00 - 18.00 hodin

 

www.knihovnalibosovice.webk.cz

 

*************************************************************************

 

 

 

V průběhu prosince 2013

vás zveme

 na výstavu kreseb

 

DĚTÍ

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V RÁJI LIBOŠOVICE

 

 

 

******************************

 

 PODZIMNÍ VÝSTAVA

 

 

V sobotu 5. října v 16 hodin

jsme slavnostní vernisáží zahájili podzimní výstavu

malíře a restaurátora

PAVLA RYBKY

Z ČELÁKOVIC

PRŮŘEZ VÝTVARNOU TVORBOU

S VYUŽITÍM RŮZNÝCH TECHNIK

 

 

Výstavu zahájil akademický malíř a grafik

VÁCLAV ŠEVČÍK

z Prahy, chalupář ze Žďánku v Malechovicích

a

ředitelka Městské knihovny Čelákovice

SOŇA HUSÁRIKOVÁ

 

Dvě lidové písně zazpívala sopranistka

Veronika Vildmanová

za doprovodu houslistky

Jaroslavy Petráskové

 

 

*********************************************************************************

 

Úspěšná prázdninová výstava

starých pohlednic 

z Libošovic a okolí

ZE SBÍRKY JANA DOUDY

je pro velký zájem návštěníků

PRODLOUŽENA

 

Srdečně Vás zveme

k její návštěvě

po celé září 2013

 

*****************************************************

V měsíci červnu 2013

Vás zveme na výstavu kreseb

 

DENISY ISLOVÉ

 

MLADÝ SVĚT

 

 

 

*********************************

v měsíci květnu 2013

vás srdečně zveme
na výstavu obrazů
mladoboleslavského malíře

 


JAROSLAVA NAJMANA


„KRAJINA MÉHO SRDCE“

 

 

 

***********************************************************************************

 

 

Nová výstava kreseb

 

doplněných básněmi FRÁNI ŠRÁMKA

 

PŘEMYSLA DOLENSKÉHO

 

POKORA ŽIVOTA“

 

Slavnostní vernisáž se koná

 

v sobotu 23. března v 15. 30 hod.

 

Na Obecním úřadě v Libošovicích

 

Výstava potrvá do 30. dubna 2013

 

 

*****************************************

 

do 22. března 2013

 

 nabízíme příležitost k prohlédnutí krásné výstavy

 

obrazů a dřevořezeb

manželů

 

NATAŠI A JAROSLAVA

 

KALOUSKOVÝCH

ze Železnice

 

Slavnostní vernisáž

se uskutečnila v sobotu

2. února v 15. 30 hod.

 

 

 **************************************************

 

Srdečně vás zveme na první výstavu roku 2013

 

JEDINEČNÝ

 

ČESKÝ RÁJ

objektivem fotografa

 

 

RNDr. Zdeňka MRKÁČKA

 

 

 

*********************************************

 

listopado - prosincová výstava 2012

 

Komiksy z časopisů ABC

 

 

 

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

************************

ŘÍJEN 2012

 

Obecní úřad Libošovice - Místní knihovna Libošovice

 

pořádá

 

v měsíci říjnu 2012

 

výstavu

 

 akademického malíře a grafika

 

 

VÁCLAVA ŠEVČÍKA

 

 

 Slavnostní vernisář se koná

 

v pátek 5. října 2012 v 18 hodin

 

 

www.ramujeme.cz

*****************************************************

 

Akademický malíř a grafik

 

Václav Ševčík

 

Neokázalá služba výtvarnému řemeslu a lidskosti

 

Říjnová výstava z díla výtvarníka, knižního grafika, fotografa Václava Ševčíka je věnovaná umělcovým osmdesátinám. Představuje skromný průřez jeho celoživotní tvorbou, které dominují plakáty, knižní grafika a další formy užité grafiky.

 

Ševčíkova práce i osobní život je úzce spjatý s Malechovice –Žďánkem.
Václav Ševčík se narodil v Prostějově v rodině známých fotografů. Fotoateliér jeho rodičů byl od 30. let 20. století jedním z nejmodernějších v tehdejším Československu a po znárodnění fungoval až do 90. let pod hlavičkou družstvo Fotografia. Otec Václava Ševčíka sám navrhoval a konstruoval moderní systémy ateliérového osvětlení i fotopřístroje. Ševčíkovi byli věrnými a aktivními členy Sokola, v rodině vládl vlastenecký duch, což autora ovlivňuje po celý život. Stejně tak i řemeslná preciznost a nároky na maximální profesionalitu vštípené v rodinné fotografické firmě.
Po četných studijních a pracovních peripetiích se Václav Ševčík stal v roce 1953 žákem prof. Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v oboru užitá grafika a malba. Profesor Muzika byl nejen vynikající malíř, ale také významný knižní grafik. Vedl studenty ke klasické tj. konzervativní estetice vycházející z jednoduchosti tvarů, perfektní znalosti typografie, barevné kultivovanosti a respektování autora a díla. Tento přístup rovněž významně ovlivnil Ševčíkovu tvorbu.
Václav Ševčík se od konce 50. let věnuje četným výtvarným aktivitám, které zahrnuje široký pojem „užitá grafika“. Navrhoval záhlaví mnoha časopisů, jeho rukopis nese řada knižních obálek a divadelních programů, upravoval monografie
pro nakladatelství Odeon, Mladé letá, Panorama, Orbis, SNTK, Academia, atd. Několik desetiletí graficky upravoval prestižní pětijazyčný časopis Kovoexport
a měsíčník Rodina a škola, patnáct let tvořil pro Národní galerii plakáty a náročné katalogy výstav. Vymýšlel četná loga, dříve řečené „knižní značky“, nápadité jsou jeho ex libris a novoročenky. Věnoval se i ilustraci, jeho doménou je typografie.
V našem regionu vytvořil grafickou úpravu edice Jičínsko vydávané Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně nebo logo Nadace rodného domu Fráni Šrámka
v Sobotce. Z jeho dílny je např. kresba panoramatického pohledu na město Sobotka a plakát pro výstavu a oslavy k výročí 375 let gymnázia v Jičíně.
Je rovněž autorem loga Občanského sdružení Malechovice, pro které navrhl
i spolkovou vlajku.

 

 

 

OBRÁZEK : bar63.gif

 

Smile


Smile

 

ZÁŘÍ 2012

OBRÁZEK : plakat_lib.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

SmileČERVENEC, SRPEN 2012Smile

OBRÁZEK : luniaczek.jpg

MEDAILON AUTORA

 

OBRÁZEK : bar63.gif

SmileČERVEN 2012Smile

OBRÁZEK : prochazkova.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

KissKVĚTEN 2012Kiss

OBRÁZEK : vystavakveten.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

 LaughingDUBEN 2012Laughing

OBRÁZEK : duben12.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

SmileBŘEZEN 2012Smile

OBRÁZEK : vystava3.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

CoolÚNOR 2012Cool

OBRÁZEK : galerie3.jpg

OBRÁZEK : bar63.gif

 

 

SmileLEDEN 2012Smile

 

 

 

Obecní úřad Libošovice

Místní knihovna Libošovice

 

 

pořádá v lednu 2012

 

výstavu fotografií

 

VLADIMÍRA VLKA

 

Vzpomínka na sousedskou dovolenou 2011

 

 Galerie „Na návsi“

se těší na Vaši návštěvu

 

*****

 Fotograf Vladimír Vlk

o sobě napsal:

"Fotografie je mým vážným koníčkem už více než padesát let a pořád mne baví. Snažím se o netradiční pohled na svět, aby mé fotografie oslovily i někoho druhého a udělaly mu radost. Jsem členem Fomaklubu Liberec, který pracuje nepřetržitě už 63 let. Moje fotografie byly k vidění na mnoha výstavách u nás i v zahraničí.“

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2011080024

 

                        Soused

 

Mám na chodbě paneláku souseda. Stává se to a zdá se, že je nás víc. Škatulí z betonu je kolem nás jako naseto, z okna nic jiného nevidím. Schody do patra, výtah, požární hadice, plechový tubus od shora dolů, okno na chodbě, rohožky u dveří. Občas se potkáme, chodbu umeje, pozdraví. Co si přát víc? Nemá každý to štěstí, není to ani pravidlem, málokomu se podaří.
Takhle spolu bydlíme už řadu let. On vidí z okna Ještěd, já na rozdíl od něho vidím do parku, kde spolu zápasí svět a polosvět, kde ve směnném obchodě krabice vína znamená, jak podobnému individuu vyhovět: Chceš? Zaplať! Nemáš? Není proč ti vyhovět.
Můj soused tohle nevidí. Jeho objektiv je zaměřen na krásná pobřeží. Fotí a já jsem jeho fotkami unešen. Dálky, černé i červené kameny, vítr, co čeří hladinu a jižní slunce, co barvami, jak máslem chléba potře a chutná moc dobře. Jeho moře se dotýká hladinou nebe a modrá je jak krásná chrpa uprostřed pole. Květiny, které vůbec neznám, voní na jeho fotkách. Jsou jako z herbáře. Precizní, ale nevysušené. Jsou, jak bych to řekl, jako bych se procházel botanickou zahradou, a přitom si rostou jen tak, v příkopě, na skládce. Soused, ten čarovný fotograf je umí najít na Madeiře, Sicílii, v přímoří a uplést z nich věnce kouzelných fotografií.
Pozval mě na vernisáž, v pořadí již třetí. Na Humprecht, vysoko, vysoko po schodech, kam jenom ptáci zaletí. Výš už to nešlo. Řekl: „A teď se dívej! Oknem do kraje pod Humprecht a vedle na fotku té cizí, krásné přírody. Porovnávej a co uvidíš?“ Díval jsem se, zpocený a znavený. Těch dřevěných schodů, co jsem musel vyšlapat!
Viděl jsem svět plný hudby. Zahrál nám k tomu na foukací harmoniku pan Mužák, příbuzný Karoliny Světlé. Jěštěd, Kozákov, krkonošský hřbet, obrovský a přenádherný svět, Český Ráj to na pohled. Nepřeháním.
Bylo krásné počasí a šedesát se nás sotva vešlo, abychom si prohlédli nové fotky mistra Vladimíra Vlka, libereckého fotografa par excellance. Okno, fotka, fotka, okno, krásná Madeira… Fotka jako při odlivu, moře pole, obloha, proužek kamenité země, zrající lán pšenice. Co bych si mohl přát více od sobotního odpoledne na vernisáži člověka, kterého si vážím čím dál více? Má dar vidět a obraz uchovat, jako v konzervě a lidem ukázat, co všechno příroda umí.
I takový může být váš panelákový soused. Jako ten můj. Nenápadný, obdařený přírodou, Bohem a vlastní pílí, nenasytný prací a profesionálním kumštem. Přitom skoro nikdo neví, že takoví existují, v rozporu s panelákovou šedí v Liberci, Jablonci…

 

 

 

Vystavil Wiego


 

 

 

 

Podívejte se na foto z výstavy ve fotogalerii

 

OBRÁZEK : bar63.gif