Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


PANU PROFESOROVI S ÚCTOU Šolcův statek - ÚTERÝ 2. ČERVENCE VE 13 HODIN

Pro zájemce o literární tradice našeho kraje vydala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové sborníček o autorech regionu. Vyšel jako volná příloha knihovnicko - informačního zpravodaje U nás. Od roku 2004 pro něho píše medailonky o významných osobnostech náchodský pan prof. Aleš Fetters. K letošnímu životnímu jubileu dlouholetého věrného účastníka festivalu Šrámkova Sobotka (od roku 1967), vydala majitelka nakl. BOR v Liberci Eva Koudelková sympatický vzpomínkový sborník. Slavnostní uvedení na Šolcově statku provázela skvělá nálada, vtipné povídání, písničky a společný zpěv. Sobotecký starosta předal jubilantovi rovněž Pamětní list.

Šolcův_statek_2._7_._2013_
Šolcův_statek_2._7_._2013_blahopřání_prof_._A_._Fe
Šolcův_statek_2._7_._2013_starosta_S_._Tlášek_blah