Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Beseda o J. B. Novákovi 5.10.2012 - Týden knihoven

Motto Týdne knihoven: ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! V pátek 5. října se po slavnostní vernisáži výstavy uspořádané k letošním osmdesátinán výtvarníka Václava Ševčíka konala beseda o dalším významném jubilantovi rodově spjatém s naším malebným koutem Českého ráje. Historik a archivář Karol Bílek představil na besedě staršího kolegu, historika a archiváře Jana Bedřicha Nováka a další významné osobnosti z rodiny Nováků, která od poloviny 19. století obývá usednost "Na Žďánku" v Malechovicích. Pan Ševčík rovněž věnoval naší knihovně kopii plakety J. B. Nováka, jež zdobí žulový pomník se zpopelněnými ostatky tohoto skvělého muže. Nápis na pomníku vystihuje vztah k otcovu rodu a rodné zemi: V TOMTO POMNÍKU JE ULOŽEN POPEL JANA BEDŘICHA NOVÁKA NA MÍSTĚ JEMU NAD JINÉ MILÉM A V ZEMI ČESKÉ JEJÍMŽ DĚJINAM POSVĚTIL SVŮJ ŽIVOT. Besedy se zúčastnila rodina obou jubilantů v čele s paní Zuzanou Novákovou, vnučkou J. B. Nováka, manželkou výtvarníka Václava Ševčíka. Společně se sousedy z Malechovic vzpomínala nejen na svého dědečka, ale i otce estetika PhDr. Mirko Nováka.

A_to_je_plaketa_J._B_._Nováka_
A_to_je_pomník_J._B_._Nováka_
Beseda_ke_140._výročí_narození_J_._B_._Nováka_5_._
Historik_a_archivář_Karol_Bílek
pamětní_plaketa_J._B_._Nováka_v_interiéru_knihovny
Pozorní_posluchači
Úsměvné_vzpomínání_paní_Zuzany_Novákové