Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU - Sobota 8. června 2013

MYSLIVECKÝ DEN PRO CELOU RODINU – 1. ročník pořádaný u příležitosti MĚSÍCE MYSLIVOSTI a DNE DĚTÍ se vydařil. Přálo nám počasí, což je v letošním roce velká vzácnost. Máme radost, že se svými rodiči přišlo na šedesát dětí. V areálu Mysliveského sdružení Libošovice byla po slavnostním zahájení famfárou a úvodním slovem Mgr. Františka Kozderky připravena procházka MYSLIVECKOU STEZKOU se šesti zajímavými zastaveními:1 - poznávání stromů podle listí; 2 - poznávání druhů zvěře podle stop; 3 - dřevěné skládačky s motivy lesa a zvěře, vhazování míčků a kroužků, prolézací pytel (ochotně zapůjčily Lesy ČR z Hořic); 4 - hry a soutěže připravené libošovickými hasiči; 5 - střelba ze vzduchovky; 6 - poznávání psích plemen za přítomnosti živých psů. V myslivecké klubovně byly vystaveny lovecké pušky, nože, trofeje, vycpaný jezevec a kožky. Lákavé byly rovněž doprovodné tvůrčí dílny, plstění vlny a výtvarná dílnička. Propagační materiály pro poznání a ochranu přírody věnovala Správa CHKO Český ráj v Turnově a OPS pro Český ráj. Ceny pro soutěžící. diplomy a občerstvení zajistilo pořádající myslivecké sdružení za podpory obce. Záměrem této akce bylo připomenutí, že Česká myslivost se stala v loňském roce oficiálně součástí seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR (přesná formulace), či chcete-li nehmotného kulturního dědictví ČR a v současné době je čekatelkou na přijetí do seznamu světové organizace UNESCO. Jako jedna ze dvou zemí na světě ( kromě nás pouze Rakousko) máme tyto krásné tradice. To myslivce zavazuje tradiční zvyky nejenom zachovávat, ale povědomí o nich poskytovat široké veřejnosti, hlavně dětem a mladé generaci. Jednou z možností je prezentace myslivosti u příležitosti dne dětí a měsíce myslivosti zábavnou formou her, soutěží a předváděním zajímavých loveckých a mysliveckých aktivit. Záměr se podařilo úspěšně naplnit. Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli.

a_to_je_vlněná_dílnička
Aninka_s_babičkou_Alenkou
Brixovi
Dájinka_a_Iva_Kovářová_s_vnukem
Dáša_Nollová_s_dětmi
Dášeňka_odměňuje_Aninku_s_Pepou
Drapákovi
Eliška_a_Honzík_Havlíkovi_s_maminkou
házení_míčků_a_kroužků
Ing._Josef_Brojír_s_vnukem_
Ing._Pavel_Pospíšil_
Jiří_Peteráč
Kašičkovi_z_Podsemína
Kynčlovi
Libošovická_famfára
lovecké_zbraně
Marcela_Brožová_s_rodinou
Marek_Kučera_s_rodinou
Martinka_Ježková_s_holčičkama
MUDr._Monika_Havelková_s_rodinou_
Nollovi
Ondra_Svoboda_a_Lukáš_Pantlík
opékání_buřtů
poledne_před_mysliveckou_klubovnou
rodiče_s_dětmi
skok_v_pytlích
slavnost_pro_celou_rodinu
Slavnostní_zahájení_8._6_._2013_
správná_muška
Šoltysovi
účastníci
vítězka_Petruška_Svobodová
vítězky
Vojta_Noll
vyhlášení_vítězů
výtvarná_dílna
Z._Badová_s_dětmi_
zasloužený_odpočinek
Zastavení
zastavení_Lesy_ČR
zastavení_poznej_stromy
zastavení_Rasy_psů
zastavení_Stopy_zvěře
závěrečné_vyhodnocení