Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Beseda se sběratelem a badatelem Karlem Čermákem - Sobota 18. 7. 2015 v 17 hodin

Ing. architekt Karel Čermák je významný regionální badatel a sběratel. Díky jeho badatelského úsilí a soustředění se mohli zájemci podrobně seznámit s obtížnými okolnostmi postavení většiny nejstarších soch a pomníků. Cílem uspořádat v Libošovicích v letošním roce, kdy si připomínáme významné 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, výstavu a besedu bylo připomenutí jeho života a odkazu. Proč právě v Libošovicích? Pěkná socha našeho národního mučedníka zdobící předzahrádku libošovické školy od roku 1928 většině místních občanů téměř zevšedněla. Na Sobotecku je to socha jediná. Její vybudování inicioval vynikající řídící učitel Antonín Boch. Vážíme si vstřícného přístupu současného pana starosty Vítka Svobody postarat se o dobrý vzhled a stav sochy, ale i o květinovou výzdobu. Věříme, že většina kolem jdoucích tuto péči také jistě ocenila. Děkujeme.

Beseda_s_Karlem_Čermákem_18._7_._2015_
Besedující_KČ
Ing._Arch_._Karel_Čermák_18_._7_._2015_
Libošovice_pomník_MJH
zaujatí_posluchači