Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


TAKÉ NÁŠ DĚDEČEK MUSEL PŘED STO LETY DO VÁLKY - Slavnostní setkání 26. října

U příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky byla uspořádána pietní slavnost. U pomníku padlých v Nepřívěci, na Rytířově Lhotě a u symbolického hrobu vojína Josefa Šimka v Libošovicích u kostela sv. Prokopa přednesl slavnostní projev historik Karol Bílek. Za účasti členů vojenské historické jednotky ze Železnice Rudolfa Koldovského a Miroslava Malacha v dobových uniformách uctili místní občané minutou ticha památku obětí 1. světové války, zástupci obcí položili květiny. Poté ve zcela zaplněném sále hotelu Český ráj v Libošovicích přivítal místostarosta obce Michal Taneček vzácné hosty. Pozvání na besedu přijal vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, historik a archivář Karol Bílek a herec a recitátor Josef Kettner. Kde domov můj i Nad Tatrou sa blízká, obě hymny českou i slovenskou si společně se Smíšeným pěvěckým sborem Bendl a Stojmír zazpívali účastníci slavnostního setkání v sobotu odpoledne v předvečer státního svátku v Libošovicích. Další informace a fotky na webu Nových novin: http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2013/1/1355-s-vojenskym-historikem-eduardem-stehlikem-pripomneli-v-libosovicich-vznik-republiky.htm?hled=Libo%9Aovice

A_kostel_s_vlajkou
Bendl_a_Stojmír
beseda
fronta_na_pana_Stehlíka
Libošovice_čestná_salva_symbolického_hrobu_vojína_
Libošovice_hrob_J._Šimka_26_._10_._2013_
Mým_národům
Nepřívěc_slavnost_u_pomínku_padlých_v_1._sv_._válc
Nepřívěc_slavnostní_zastavení_u_pomínku
plaketa_Našim_legiím
Plk._PhDr_._Eduard_Stehlík_hovoří_s_Josefem_Kettne
Plk._PhDr_._Eduard_Stehlík_na_besedě_v_Libošovicíc
pohoštění_v_knihovně_připraveno
Posluchači_se_scházejí_na_besedu
rozhovor_nad_knihami
Rudolf_Koldovský_šikovatel
Rytířova_Lhota_kronikář_Jiří_Pácl
Rytířova_Lhota_před_zahájením
Rytířova_Lhota_slavnost_26._10_._2013_
Rytířova_Lhota_slavnostní_setkání_26._10_._2013_
Rytířova_Lhota_uctění_památky_padlých_v_I._světové