Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Knihovna Antonína Bocha Libošovice - Slavnost pojmenování knihovny

Od soboty 3. srpna 2013 nese naše místní knihovna v Libošovicích jméno oblíbeného dlouholetého řídícího učitele Antonína Bocha. Slavnost pojmenování se konala u příležitosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka. Pan řídící, jak bylo zvykem ho oslovovat, učil na místní škole celý život. Pocházel ze Škodějova u Vysokého n/Jiz, vystudoval učitelský ústav v Jičíně a po jeho ukončení nastoupil v roce 1900 do školy v Libošovicích. Zde se oženil s dcerou svého staršího kolegy a založil rodinu. Jak bývalo dobrým zvykem, byl předním členem většiny místních spolků, sadařil i včelařil, vedl Kampeličku i knihovnu. Hrál na housle, měl rád národní písničky a společně s dalšími učiteli a muzikanty hrával v neděli odpoledne v kvartetu. Z jeho iniciativy byla zorganizována mezi občany sbírka a postaven před školou pomník Mistra Jana Husa. Jeho žáci na něho vždy vzpomínali s velkou úctou a láskou. Byl vlídný a laskavý, přísný a důsledný. Nepřehlédnutelná osobnost vynikající skromností a prostotou. Vzor pro své okolí, symbol dobrých venkovských učitelů. Slavnostního setkání se zúčastnila vnučka a pravnučka pana řídícího Antonína Bocha. Knihovnice z Olomouce paní Eva Komendová ve svém vystoupení s láskou a úctou vzpomínala na svého dědečka. Ona a její dcera paní Eva Malíková z Prahy nám poskytly vzácné fotografie z rodinného archivu k uspořádání malé výstavky. Pojmenování knihovny po určité osobnosti je vždy velký závazek a zodpovědnost. Budeme se snažit, abychom se svoji současnou činností nezpronevěřily odkazu vzácného člověka, výborného učitele Antonína Bocha.

A_Antonína_Bocha_knihovna_Libošovice_pro_web
A._Boch_voják_s_vyznamenáním_
E_._Komendová_vnučka_pana_řídícího_Antonína
Evička_s_dědečkem_zmenšeno_pro_web
pojmenování_knihovny_E._Komendová_zmenšeno_
Pojmenování_knihovny_zmenšeno