Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Od Máchy k jazzu - adventní poetické posezení - Putování K. H. Máchy 7. 12.

V roce 1833 Karel Hynek Mácha prošel Libošovicemi. Máchovský badatel Miroslav Koloc zápisem do kroniky knihovny tuto skutečnost potvrdil. Dokonalou znalostí krajinných souvislostí a díla K. H. Máchy okouzlil přítomné posluchače. Nadčasovost Máchova odkazu podtrhla citlivě zvolená jazzová muzika v podání jazzmena Fredyho Kozderky Malechovického a jeho přátel. Nevšední zážitek. Děkujeme. PS: Malý exkurz neboli úvodní slovo hudebníka Františka Kozderky: Vážené dámy a pánové, ačkoliv je situace vážná, je mojí příjemnou povinností pokusit se vám vysvětlit co nás vedlo ke spojení K. H. Máchy s jazzem. Jakkoliv se to může zdát nelogické, nebo nedej Bože nepříhodné, opak je pravdou. Je celá řada indicií, které ukazují na přímé spojení hudby a tedy i jazzové s poezií, s romantikou, ale i přímo s osobou K. H. M. Dovolte mi uvést několik konkrétních příkladů a chcete-li důkazů. 1)Maminka K. H. M. pocházela z hudební rodiny a sám K. H. M. byl hudebně velmi nadaný a společnost hudby často vyhledával. 2)Nakonec asi nejznámější báseň K. H. M. Máj nápadně připomíná klasický jazzový standard My ( máj) ………Funny Valentine. 3) Báseň Máj je svou stavbou čistě hudební poezie – má 4 zpěvy a 2 intermezza (drobná hudební skladba, či mezihra). 4) Matka K. H. M. byla za svobodna Kirschnerová – nápadná shoda jmen se slovenskou zpěvačkou Janou Kirschner. 5)K tomu, abychom mohli pochopit vztah K. H. M. k jazzu mi dovolte uvést něco málo o významu a historii tohoto slova. Velmi známý je význam z období raného jazzu, který se ztotožňoval se slovem sex. Historický slovník amerického slangu z r. 1997 říká, že to byl pravděpodobně původní význam tohoto slova. K. H. M. pak dozajista zcela naplňoval jeho význam, m.j. jako autor utajovaného Intimního deníku z r. 1835, kde sex s tehdy sedmnáctiletou Lori, pozdější snoubenkou a matkou jeho syna Eleonorou Šomkovou, je líčen překvapivě barvitě a zemitě. Intimní deník tak nepochybně naplňuje skutkovou podstatu významu slova jazz v jeho původním smyslu a přináší nám tak zcela zřetelný důkaz pozitivního a příznivého vlivu K. H. M. na naplnění původního význam slova jazz. Postupně se budeme snažit hudbou doplnit zajímavé povídání mého kamaráda, spolužáka a respektovaného badatele v oboru K. H. M. M. Koloce. Zazní zde jazzové standardy: Sweet Georgia Brown – Sladká Jiřinka Braunová (ta by se K. H. M určitě líbila), Georgia On My Mind ( G. moje duše), Moonlight in Vermont ( náš vlastní překlad: Měsíc ve vermutu), I can´t give You anything, but love ( nemohu ti dát nic, než lásku), a na závěr speciálně na zvláštní přání K.H.M. zařazená skladba C.Corey s názvem: Seňor Mouse. Příjemnou zábavu.

A_je_tu_kresba_K._H_._Máchy_
astronomické_souvislosti
badatelé
cesta_do_Itálie
dávní_přátelé
jazzování
K._H_._M_._prošel_i_Libošovicemi_
Kozderkovi,_houslista_a_zpěvačka
V roce 1833 Karel Hynek Mácha prošel Libošovicemi
Kresba_Kosti_o_K._H_._Máchy_
M._Koloc_potvrzuje_zápisem_do_kroniky_pěší_pouť_K_
Máchologové
máchologové_v_Libošovicích
Miroslav_Koloc
od_Máchy_k_jazzu
spokojení_účastníci
umělci_Karel_a_Lydie
výstavka
zápis_do_kroniky
zdravice