Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Nejstarší sochy a pomníky Mistra Jana Husa - Prázdninová výstava MJH

PAMĚTNÍ KNIHA ŠKOLY LIBOŠOVICKÉ (vedena od roku 1867) výpis str. 256 – 257 HUSŮV PAMÁTNÍK V místním Sdružení volné myšlenky tlumočeno bylo přání vedení v Praze, aby obnovení svátku Husova v r. 1925 oslaveno bylo nějakou trvalejší památkou. Při jednání se Sokolem, sborem dobrovolných hasičů a s obecním zastupitelstvem zdejším bylo na návrh p. O. Černého usneseno, aby v upomínku 1. svátku Husova postaven byl důstojný památník. Při jednání o jeho umístění přišlo na návrh p. O. Černého v úvahu místo na přední školní zahrádce. Místní školní rada ve své schůzi konané dala svolení, aby na označeném místě byl památník postaven. Dne 6. července 1925 konána byla před školní budovou slavnost položení základního kamene pro Husův památník. Školní rok ukončen byl 27. června 1925. V tento den ve všech třídách bylo promluveno způsobem věku žactva přiměřeným o světlé památce Mistra Jana Husa. Str. 279 Družstvo pro postavení pomníku M. J. Husa požádalo m. š. r. o svolení, aby terasa v popředí školních zahrádek mohla býti upravena podle návrhu architekta p. Čeňka Musila v Jičíně. Místní školní rada ráda k tomu svolila a přispěla na úpravu terasy a oplocení 2 000,- Kč. Úprava tato stala se koncem školního roku a začátkem prázdnin. Pískovcové kvádry zdarma opracovali pánové: Frant. Havlík, četař vrchní stavby dráhy, Frant. Adam, kameník a Jos. Ječný, rolník, všichni z Libošovic. Kvádry z Lažanských lomů zdarma přivozili rolníci Jan Ort a O. Černý. Dne 6. července 1928 byla slavnostně odhalena socha M. J. Husa, jež na základě dřívějšího svolení m. š. r. umístěna jest na přední školní zahrádce. Socha tato jest slušným dílem akademického sochaře p. Josefa Bílka z Hořic. Slavnosti odhalení pomníku, jež konána byla v rámci oslav 10. výročí trvání republiky za protektorátu okresní správní komise v Sobotce, zúčastnila se selská jízda okresu soboteckého , tělocvičné jednoty Sokol, hasičské sbory a četné občanstvo místní i okolní. Slavnostní řeč měl PhDr. p. Jos. Čihula, zástupce ředitele reálky v Jičíně. Zapsal řídící učitel a kronikář Antonín Boch

MJH_v_Libošovicích