Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


BESEDA 12. DUBNA S KAROLEM BÍLKEM - O LIBOŠOVICKÉ ŠKOLE

V sobotní podvečer před Květnou nedělí ožila naše knihovna čilým ruchem. Věrné posluchače z "Fan klubu" historika Karola Bílka doplnili návštěvníci zajímající se o regionální dějiny. Dojemná byla přítomnost bývalých žákyň pana řídícího Antonína Bocha. Tradičně dokonale připravená beseda s množstvím dat a jmen v poutavém podání vzácného příznivce Libošovic historika Karola Bílka všechny přítomné vrátila do dětství, kdy jako malí školáčci usedali do špatně ohoblovaných lavic a s úctou vzhlíželi na své učitelky a učitele. Všem pedagogům, kteří nás dobře připravili pro život, patří dodatečné poděkování. Životní příběh svého pradědečka stručné nastínila paní Eva Malíková. Několika skladbičkami obohatily zahájení kytaristky Karolínka s Terezkou a flétnistka Klárka. Všem patří naše poděkování.

Eva_Malíková
Evička_s_Karolem
hraje_Karolínka
Karol_Bílek
Karol_s_Pamětní_knihou
Karol_s_Věruškou
Klárka_Drapáková
Maruška_Šimůnková
medovník
nad_medovníkem
památníček
Pamětní_kniha_školy_libošovické
poděkování_mladým_umělkyním
posluchači
pravnučka_Eva_Malíková
před_zahájením
veselý_příběh
výstavní_koutek
zaujatí_posluchači