Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Nominace do soutěže - vyjádření komise - KNIHOVNA ROKU 2020

Vážené kolegyně knihovnice, děkujeme za účast Knihovny Antonína Bocha Libošovice v krajském kole soutěže „Knihovna roku“ - základní knihovna a za vlídné přijetí a zdařilou prezentaci knihovny při návštěvě hodnotící komise dne 23. 6. 2020. Knihovna je skvěle vedená, má dobrou spolupráci s metodickým oddělením Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (knihovna pověřená krajskou knihovnou výkonem regionálních funkcí), vykazuje mimořádné množství a šíři aktivit podporujících kulturní vyžití obyvatel a jejich příslušnost k regionu a je tak významným komunitním prvkem obce i širšího okolí. Rozvoji knihovny by dále mohl napomoci bezbariérový přístup a větší kapacita prostoru pro komunitní aktivity. Za Královéhradecký kraj byla nominována do celostátního kola soutěže Obecní knihovna Předměřice nad Labem - zejména za zdařile zrekonstruované prostory, včetně bezbariérového řešení, za spolupráci se školou a práci s dětmi, pro které knihovna s využitím propracovaných metodických materiálů pořádá řadu aktivit rozvíjejících čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní, výtvarné cítění a podporujících vztah k regionu. Za komisi ve složení: Bohdana Hladíková, vedoucí oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Jana Sehnalová, krajská komisařka soutěže Vesnice roku.

Jivínští Štefanové v libošovické knihovně na web.j
novoročenka od Vendulky Pražské.jpg