Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Slavnost udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC in m - Historik porf. Josef Pekař

Návrh historika Karola Bílka na udělení ČESTNÉHO OBČANSTVÍ LIBOŠOVIC IN MEMORIAM Prof. Josef Pekař (12. 4. 1870 – 23. 1. 1937) byl vynikající český historik, po Františku Palackém druhý největší znalec českých dějin. Rodák z Malého Rohozce vystudoval mladoboleslavské gymnázium a poté historii na filozofické fakultě pražské univerzity, kde posléze celý život jako profesor působil. Byl i rektorem Univerzity Karlovy. Obsáhl všechna období českých dějin od dávných legend po současnost, zvláště se věnoval Janu Žižkovi z Trocnova a Albrechtu z Valdštejna. Je také autorem vynikající středoškolské učebnice našich dějin, stovek článků a dalších prací. Neustále se vracel do Českého ráje, zamiloval si Sedmihorky a Kost. Často navštěvoval i Sobotku, kde žili jeho blízcí příbuzní Peldovi. Českému ráji věnoval mnoho svých prací, z nichž nejvýznamnější je dvoudílná Kniha o Kosti z let 1909-1911. Vyšla již v pěti vydáních, což je u vědeckého díla výjimečné. Stejně vyhledávaná je kniha Český ráj z roku 1930 s barevnými dřevoryty Karla Vika a textem Pekařovým a Wirthovým. I svou poslední stať, vytvořenou těsně před smrtí, věnoval našemu okolí, napsal ji do ankety na záchranu Humprechta. Před dvěma roky byl in memoriam jmenován čestným občanem města Sobotky. Sobotka byla profesoru Pekařovi mnoho dlužna. V roce 1930 projednávalo městské zastupitelstvo návrh, aby byl po vzoru Vesce a Podkosti jmenován ke svým šedesátinám čestným občanem. Tento návrh demokratických stran byl zamítnut spojenými hlasy socialistů a komunistů. Demokratické strany mu tehdy slavnostně věnovaly na Podkosti alespoň pozdravnou adresu. Ale Pekařova pamětní síň na Humprechtě, která vznikla roku 1937, byla po 2. světové válce zlikvidována. K jeho odkazu se hlásili četní historici; hlásil se i Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, ale teprve po roce 1989 došlo i ve vztahu k prof. Pekařovi k zásadním nápravám křivd a znovu ve velkém počtu vycházejí jeho díla. Byla obnovena Pekařova společnost Českého ráje, znovu jeho jméno dostalo mladoboleslavské gymnázium, znovu byl vztyčen Pekařův pomník v Turnově a na Kosti byla odhalena jeho pamětní deska. V roce 1911 byl jmenován za Knihu o Kosti čestným občanem spojených obcí Vesec, Nepřívěc a Stéblovice. To mu udělila i spojená obec Podkost a Dobšín. Prof. Pekař měl rád Semtinskou lípu, měl rád všechny obce v našem okolí a v Knize o Kosti se věnoval jejich dějinám. Usnesení č. 1/2020 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libošovice ze dne 13.2.2020 Zastupitelstvo Obce Libošovice schvaluje všemi hlasy udělení čestného občanství prof. Josefu Pekařovi Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jiří Fixl Sen o Kosti.jpg
Kniha o Kosti titulní list.jpg
Pohlednice Na Kosti se páni dobře mají.jpg
Pohlednice Semtinská lípa.jpg
Reprodukce z knihy O Kosti J_P__0002.jpg
Reprodukce z Knihy O Kosti.jpg