Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


24. března slavnostní uvedení knih a vernisáž - BŘEZEN MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

Tradiční svátek knih a čtenářů jsme oslavili uvedením dvou knižních novinek. Regionální publikaci PROFESOR JOSEF NOVÁK botanik z Malechovic představil autor, historik KAROL BÍLEK. Knížka podává přehled o životě a díle významného českého botanika a pedagoga narozeného v roce 1846. Působil jako středoškolský profesor v Havlíčkově Brodě, jako okresní školní inspektor v Jičíně a nakonec jako ředitel učitelského ústavu v Hradci Králové. Zde 18. 9. 1917 zemřel. Byl vynikajícím znalcem lišejníků, zvláště v severovýchodních Čechách; objevil 4 nové druhy. Obsahově zajímavou publikaci ocenili ve svém vystoupení všichni tři její "kmotři" - Tomáš Grindl, Zbyněk Šolc i Ing. Josef Brixí. Knížku vydala Obec Libošovice, tisk MS Polygrafie s.r.o. Bakov n/J. Vznik druhé uváděné knižní novinky přiblížila a poutavým úryvkem doplnila knihu zápisků a vzpomínek historika prof. Františka Kutnara DĚKUJI ŽIVOTU její editorka PhDr. Hana KÁBOVÁ. Příjemným obohacením svátečního odpoledne byly hezké melodie, které na violoncello zahrála Pavlína Marcínová.

Alena_uvedení_knihy
IMG_1290
Kutnar_a_Novák_pozvánka_II