Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Řídící učitel Antonín Boch - osobnost Libošovicka - ANTONÍN BOCH 140. výročí nar.

SVÁTEČNÍ PODZIMNÍ KONCERT V KOSTELE SV. PROKOPA V LIBOŠOVICÍCH 26. ZÁŘÍ 2021 Před deseti lety byla svěřena do péče dvěma dávným spolužačkám a kamarádkám místní knihovna v Libošovicích. U příležitosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka převzala v roce 2013 do svého názvu jméno vynikajícího řídícího učitele ANTONÍNA BOCHA. Letošní 140. výročí jeho narození a životní jubilea dalších významných osobností ze Sobotecka se stala inspirací k připomenutí venkovských učitelů a významu zdravého patriotismu a vlastenectví. Děkujeme novému panu děkanovi Václavu Novákovi za možnost uctít památku našich předků v kostele sv. Prokopa. Děkujeme starostovi Libošovic Vítu Svobodovi za veškerou pomoc, podporu a důvěru. Zasvěcený, podrobný vhled do historie vzdělávání v Libošovicích poskytl ve svém projevu Čestný občan Libošovic historik Karol Bílek. Vážíme si Karolovy trvalé odborné a přátelské podpory, děkujeme za všechny cenné a zajímavé informace o nezastupitelné roli venkovských učitelů, kteří bývali pilíři občanské polečnosti. Poděkování patří nadšené sbormistryní Smíšeného pěveckého sboru Aurea Rosa z Liberce Janě Konvalinkové za nakažlivou energii, se kterou se ujala průběhu celého odpoledne a harmonicky vyladila účinkující a posluchače na stejnou vlasteneckou notu. Děkujeme všem vzácným účinkujícím hostům – zpěvačce Veronice Vildmanové, varhaníkovi Radku Hanušovi a chalupářskému sousedovi klarinetistovi Felixi Slováčkovi ml. za umělecký přínos a vřelá slova. Za řadu let trvající spolupráci děkujeme režisérovi i herci Josefu Kettnerovi. Mezi vzácnými hosty svátečního programu jsme s potěšením přivítali také zástupce pedagogů a žáků z Náchoda. Cestu do Libošovic vážil emeritní ředitel náchodského gymnázia pan prof. Aleš Fetters a žákyně paní učitelky Jarmily Hokrové, dcery pana řídícího Antonína Bocha, kolegyně knihovnice Věra Škraňková. Ozdobou a příslovečnou „třešničkou na dortu“ byly sobotecké členky Vlastenecké obce baráčnické. V krásně nažehlených krojích vítaly po staročesku ve vestibulu kostela všechny přítomné chlebem a solí paní Květa Hořáková a Marta Hanušová. Za příjemnou spolupráci děkujeme pravnučce pana řídícího Bocha Evě Malíkové. Pochvala, úcta a obdiv za dlouhodobou péči o kostel a přilehlý starý libošovický hřbitov patří obětavému mladému Vítkovi Svobodovi. Dokonale kostel uklidil a na koncert připravil, vkusně nainstaloval květiny a ve vestibulu kostela výstavku rodinných fotogafií Antonína Bocha. Jako vždy ochotně pomáhal, kde bylo v danou chvíli potřeba. Za vydatnou pomoc při organizaci děkujeme i Mírovi Vaňkovi a Pavlu Pospíšilovi. Před koncertem si bylo možné prohlédnout pěknou výstavu v knihovně v budově obecního úřadu. Přítomní autoři, manželé Majka a Jura Demlovi, dlouholetí účastníci Šrámkovy Sobotky, ji připravili u příležitosti 100. výročí narození Zdeňka Mlčocha, které si letos v listopadu připomeneme. V Galerii Na návsi lze festivalovou výstavu soboteckých motivů na oblíbených Ex libris a Posezenkách na Šolcově statku navštívit do konce října. Jsme rády, že bylo v neděli 26. září 2021 tak pěkné, slunečné počasí. Těší nás, že se v Libošovich sešlo tolik lidí a odcházeli spokojeni. Děkujeme za přízeň. Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

A to je plakátek od Vítka Svobody.jpg
Alena se sborem před kostelem.JPG
Alena.JPG
Baráčnice Květa Hořáková a Marta Kverková.JPG
děkan Václav Novák.JPG
Dveře do kostela sv_ Prokopa s plakátem a levandul
Felix Slováček a Radek Hanuš.JPG
Felix, Radek a sbor.JPG
Jana a Verunka se sborem.JPG
Jana Konvalinková a klavíristou Jiřím Rozkovcem.JP
Josef Kettner před kostelem.JPG
Josef Kettner.JPG
Karol Bílek.JPG
květinová výzdoba.JPG
libošovický kostel od západu.JPG
podzkoncert2021.jpg
Přivítání starosta Vít Svoboda.JPG
sbormistryně Jana Konvaliková.JPG
Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa Liberec.JPG
Verunka Vildmanová.JPG
Vítkův plakát s klikou .jpg
závěrečné poděkování růží.JPG