Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Přátelské setkání spřízněných knihovnických duší - 20. výročí Knihovnických týdnů

Ve dnech 1. - 3. července se konalo vzpomínkové setkání třiceti knihovnic a jednoho knihovníka, bývalých účastníků soboteckých knihovnických týdnů. Ve spolupráci s Regionálním výborem 08 Svazu knihovníků a informačních pracovníků v Hradci Králové, Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, soboteckou knihovnou Fráni Šrámka a Obecního úřadu v Libošovicích připravily libošovické knihovnice pestrý program. O slavnostní zahájení se postaral sobotecký starosta Stanislav Tlášek přímo na sobotecké radnici. Děkujeme za milé přivítání v obřadní síni i následnou možnost besedovat SE SOBOTKOU V SOBOTCE. V duchu letošní Šrámkovy Sobotky, která byla celá xmíchu, proběhla beseda se spisovatelem a autorem mnoha doma i v zahraničí oceněných aforismů PhDr. Janem Sobotkou.

A_to_je_slavnostní_zahájení_starostou_města_Sobotk
slavnostní_zahájení_libošovické_knihovnice
slavnostní_zahájení_u_starosty_města_Sobotky_1._7_
slavnostní_zahájení_účastnice
slavnostní_zahájení_účastnice_setkání
Šrámkova_Sobotka_a_spřízněné_duše_knihovnické