Naposledy aktualizováno: 19.03.2024 13:10:44
Na úvodní stranu

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

zpět na seznam galerií


Metodická návštěva

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně poskytuje Místní knihovně v Libošovicích nepostradatelnou metodickou pomoc. Knihovnice, metodička Lenka Knapová pomohla vytvořit pro knihovnu webové stránky, které jsou dle potřeby aktualizovány. V pátek 13. dubna osobně knihovnu navštívila, zasvětila knhovnice Alenu a Evu do elektronického výpůjčního systému a zpracování fondu. Navštívila také starostu Vítka Svobodu se kterým projednala možnosti připojení k internetu. Za vstřícnou pomoc a ochotu děkujeme.

Lenka_Knapová_na_jednání_u_starosty
Metodická_návštěva_z_pověřené_Knihovny_Václava_Čtv
metodička_Lenka_Knapová
pracovní_návštěva_v_pátek_13._dubna_2012_